Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XXVII Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

XXVII Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

XXVII Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

26 września 2017 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXVII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 11 uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych.

Podczas obrad Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski wręczył Ewie Drzazdze dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z zakończeniem jej pracy w imieniu samorządu powiatowego wspólnie z przewodniczącą Barbarą Pobiegło podziękowali jej za wieloletnią współpracę, a także wzorowo pełnioną misję popularyzacji czytelnictwa i kultury słowa wśród mieszkańców regionu.

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za bardzo dobrze układającą się współpracę z samorządem powiatowym i jednostkami oraz życzliwość podziękował również bryg. Robert Kłósek.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wiesław Krajewski poseł na Sejm RP, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Maria Sztorc skarbnik Powiatu.

Posiedzenie Rady Powiatu rozpoczęło się miłym akcentem, a mianowicie odznaczeniem Ewy Drzazgi dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedziba w Brniu Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie to wręczył starosta Tadeusz Kwiatkowski, który wystąpił o nadanie tego prestiżowego medalu, za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury w powiecie dąbrowskim.

files/aktualnosci/2017/09_Wrzesien/27_Sesja_rady_powiatu/DSC_1944.JPG

Składamy wyrazy uznania za Pani zaszczytną misję popularyzacji czytelnictwa i kultury słowa, a także pielęgnowanie tradycji, organizowanie imprez kulturalnych i krzewienie ruchu artystycznego wśród mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny – zwrócił się do dyrektor Ewy Drzazgi starosta Tadeusz Kwiatkowski wręczając odznaczenie.

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dyrektor Ewie Drzazdze złożył również poseł Wiesław Krajewski.

files/aktualnosci/2017/09_Wrzesien/27_Sesja_rady_powiatu/DSC_1976.JPG

Następnie głos zabrał bryg. Robert Kłósek, który wyraził podziękowanie podziękowania za bardzo dobrze układającą się współpracę z samorządem powiatowym i jednostkami oraz życzliwość w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie starosty Tadeusza Kwiatkowskiego z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły oświaty, bezpieczeństwa sanitarnego i inwestycji drogowych. Odpowiedzi na nie udzielili: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Anna Klimowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marek Janik dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

files/aktualnosci/2017/09_Wrzesien/27_Sesja_rady_powiatu/DSC_2029.JPG

Na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok z autopoprawką,
 • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 • uchwałę w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Dąbrowskiego do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich",
 • uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 • uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • uchwałę w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

Przyjęto również informację z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2017 roku oraz ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2016 rok.

Na posiedzeniu głos zabral także nadkom. Mirosław Strach Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który omówił swoją dotychczasową współpracę z samorządami lokalnymi, a także plany na przyszły rok.

mags

26 września 2017 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXVII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 11 uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych. Podczas obrad Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski wręczył Ewie Drzazdze dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z zakończeniem jej pracy w imieniu samorządu powiatowego wspólnie z przewodniczącą Barbarą Pobiegło podziękowali jej za wieloletnią współpracę, a także wzorowo pełnioną misję popularyzacji czytelnictwa i kultury słowa wśród mieszkańców regionu. W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za bardzo dobrze układającą się współpracę z samorządem powiatowym i jednostkami oraz życzliwość podziękował również bryg. Robert Kłósek. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wiesław Krajewski poseł na Sejm RP, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Maria Sztorc skarbnik Powiatu. Posiedzenie Rady Powiatu rozpoczęło się miłym akcentem, a mianowicie odznaczeniem Ewy Drzazgi dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedziba w Brniu Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie to wręczył starosta Tadeusz Kwiatkowski, który wystąpił o nadanie tego prestiżowego medalu, za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury w powiecie dąbrowskim. Składamy wyrazy uznania za Pani zaszczytną misję popularyzacji czytelnictwa i kultury słowa, a także pielęgnowanie tradycji, organizowanie imprez kulturalnych i krzewienie ruchu artystycznego wśród mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny – zwrócił się do dyrektor Ewy Drzazgi starosta Tadeusz Kwiatkowski wręczając odznaczenie. Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dyrektor Ewie Drzazdze złożył również poseł Wiesław Krajewski. Następnie głos zabrał bryg. Robert Kłósek, który wyraził podziękowanie podziękowania za bardzo dobrze układającą się współpracę z samorządem powiatowym i jednostkami oraz życzliwość w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie starosty Tadeusza Kwiatkowskiego z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły oświaty, bezpieczeństwa sanitarnego i inwestycji drogowych. Odpowiedzi na nie udzielili: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Anna Klimowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marek Janik dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok z autopoprawką, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, uchwałę w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Dąbrowskiego do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich", uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, uchwałę w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, uchwałę w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. Przyjęto również informację z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2017 roku oraz ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2016 rok. Na posiedzeniu głos zabral także nadkom. Mirosław Strach Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który omówił swoją dotychczasową współpracę z samorządami lokalnymi, a także plany na przyszły rok. mags