Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXVII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXVII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXVII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

Wczoraj w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

Na posiedzeniu przedstawiono raport o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2020 rok.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła również uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej – etap II”,
  • stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi.

Przyjęto także:

  • raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024,
  • ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2020 rok,
  • sprawozdanie z realizacji w roku 2020 programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wczoraj w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Na posiedzeniu przedstawiono raport o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2020 rok. Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła również uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok, udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej – etap II”, stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi. Przyjęto także: raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2020 rok, sprawozdanie z realizacji w roku 2020 programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.