Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXVII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 17 marca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, prowadzone przez Przewodniczącą Barbarę Pobiegło.

Wśród zaproszonych gości obecni byli dyrektorzy instytucji i jednostek powiatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Starosta Dąbrowski, Tadeusz Kwiatkowski, złożył sprawozdanie z prac zarządu powiatu z okresu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Podczas obrad Teresa Kopczyńska Dyrektor dąbrowskiego szpitala i Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski przedstawili sprawy dotyczące bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,

- uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2025,

- uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych,

- uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013,

- uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

- uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok,

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok,

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok,

- uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 roku,

- uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok,

- uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2014-2020,

- uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2014 – 2020,

- uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2014r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- uchwałę o zmianie uchwały Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

- 3 uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

W dniu 17 marca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, prowadzone przez Przewodniczącą Barbarę Pobiegło. Wśród zaproszonych gości obecni byli dyrektorzy instytucji i jednostek powiatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Starosta Dąbrowski, Tadeusz Kwiatkowski, złożył sprawozdanie z prac zarządu powiatu z okresu pomiędzy sesjami. Starosta omówił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Podczas obrad Teresa Kopczyńska Dyrektor dąbrowskiego szpitala i Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski przedstawili sprawy dotyczące bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały: - uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014, - uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2025, - uchwałę w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych, - uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013, - uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, - uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, - uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok, - uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok, - uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok, - uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 roku, - uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2014 rok, - uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2014-2020, - uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2014 – 2020, - uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2014r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - uchwałę o zmianie uchwały Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków, - 3 uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.