Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXVIII Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

XXVIII Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

XXVIII Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

W dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2017 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 9 uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.

Starosta mówił również o swojej wizycie w Chicago i uroczystościach, w których tam uczestniczył. 21 października 2017 roku brał udział w 16 charytatywnej zabawie Dąbrowiaków i sympatyków Dąbrowy Tarnowskiej. W imieniu samorządu Powiatu Dąbrowskiego oraz własnym podziękował wszystkim Niezrzeszonym Dąbrowiakom za to, że od kilkunastu lat wspierają finansowo dąbrowskie Hospicjum, podopiecznych Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie dąbrowskim. Natomiast 22 października 2017 roku w Chicago wziął udział w uroczystości nadania honorowej nazwy „Powiśle Dąbrowskie" dla odcinka ulicy West Belmont Avenue w Chicago.

Na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 roku radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
  • uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
  • uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
  • uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
  • uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2017 i rok 2018,
  • uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r.

Przyjęto również informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów.

mags

W dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2017 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 9 uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Starosta mówił również o swojej wizycie w Chicago i uroczystościach, w których tam uczestniczył. 21 października 2017 roku brał udział w 16 charytatywnej zabawie Dąbrowiaków i sympatyków Dąbrowy Tarnowskiej. W imieniu samorządu Powiatu Dąbrowskiego oraz własnym podziękował wszystkim Niezrzeszonym Dąbrowiakom za to, że od kilkunastu lat wspierają finansowo dąbrowskie Hospicjum, podopiecznych Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie dąbrowskim. Natomiast 22 października 2017 roku w Chicago wziął udział w uroczystości nadania honorowej nazwy „Powiśle Dąbrowskie" dla odcinka ulicy West Belmont Avenue w Chicago. Na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 roku radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2017 i rok 2018, uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r. Przyjęto również informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów. mags