Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXXI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXXI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXXI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 29 czerwca 2009 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli - Powiatowy Inspektor Sanitarny Grażyna Dudajek oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielowa który na wstępie poinformował, że ze względu na to, że w Radwanie trwa spotkanie z Premierem RP Donaldem Tuskiem i uczestniczy w nim Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, punkt dotyczący sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, zostanie zrealizowany pod koniec sesji.

Podczas sesji podjęto 15 uchwał a pierwsza z nich dotyczyła zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. Kolejną uchwałą, na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie T. wyrażono zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną do kwoty 12,5 mln zł, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego i oddanej w nieodpłatne użytkowanie ZOZ Dąbrowa T. w związku z kredytem bankowym jaki ma być zaciągnięty na realizację projektu budowy bloku operacyjnego i jego wyposażenia w ramach MRPO 2007-2013.

W kolejnych dwóch uchwałach, udzielono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dotacji od powiatu dąbrowskiego na kwotę 196.247.- zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dla w/w inwestycji oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej a także udzielono dotacji w kwocie 9.000.- zł na zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, otrzymanej od samorządu gminy Mędrzechów.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie T., Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie T. oraz skonsolidowanego bilansu powiatu dąbrowskiego za 2008 rok.

Mocą następnych trzech uchwał udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy:
- Kościele Parafialnym w Bolesławiu (5.000.- zł),
- 14 stacjach Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym w Radgoszczy (5.000.- zł)
- Kościele Parafialnym w Żelichowie (10.000.- zł).

W związku ze zmianami przepisów prawnych, zmieniono statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przyjęto także trzy uchwały w sprawach oświatowych, które dotyczyły tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom na stanowiskach kierowniczych w szkołach oraz określono zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.Ostatnią uchwałą przyjęto Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2009 rok.   

W ostatnich punktach porządku obrad, radni zapoznali się z:

- oceną stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego na 2009 rok,
- oceną wykonania porozumień zawartych z gminami dotyczących zimowego utrzymania dróg za sezon zimowy 2008/2009, oraz
- przyjęli sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Dąbrowskiego.

Na zakończenie obrad, zebrani wysłuchali sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z prac Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji odbytej w dniu 9 czerwca 2009r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.

W dniu 29 czerwca 2009 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli - Powiatowy Inspektor Sanitarny Grażyna Dudajek oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielowa który na wstępie poinformował, że ze względu na to, że w Radwanie trwa spotkanie z Premierem RP Donaldem Tuskiem i uczestniczy w nim Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, punkt dotyczący sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, zostanie zrealizowany pod koniec sesji. Podczas sesji podjęto 15 uchwał a pierwsza z nich dotyczyła zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok. Kolejną uchwałą, na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie T. wyrażono zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną do kwoty 12,5 mln zł, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego i oddanej w nieodpłatne użytkowanie ZOZ Dąbrowa T. w związku z kredytem bankowym jaki ma być zaciągnięty na realizację projektu budowy bloku operacyjnego i jego wyposażenia w ramach MRPO 2007-2013. W kolejnych dwóch uchwałach, udzielono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dotacji od powiatu dąbrowskiego na kwotę 196.247.- zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dla w/w inwestycji oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej a także udzielono dotacji w kwocie 9.000.- zł na zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, otrzymanej od samorządu gminy Mędrzechów. Kolejne trzy uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie T., Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie T. oraz skonsolidowanego bilansu powiatu dąbrowskiego za 2008 rok. Mocą następnych trzech uchwał udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy: - Kościele Parafialnym w Bolesławiu (5.000.- zł), - 14 stacjach Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym w Radgoszczy (5.000.- zł) - Kościele Parafialnym w Żelichowie (10.000.- zł). W związku ze zmianami przepisów prawnych, zmieniono statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Przyjęto także trzy uchwały w sprawach oświatowych, które dotyczyły tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom na stanowiskach kierowniczych w szkołach oraz określono zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.Ostatnią uchwałą przyjęto Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2009 rok.    W ostatnich punktach porządku obrad, radni zapoznali się z: - oceną stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego na 2009 rok, - oceną wykonania porozumień zawartych z gminami dotyczących zimowego utrzymania dróg za sezon zimowy 2008/2009, oraz - przyjęli sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Dąbrowskiego. Na zakończenie obrad, zebrani wysłuchali sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z prac Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji odbytej w dniu 9 czerwca 2009r. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu, a następnie zamknął obrady sesji.