Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XXXII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

XXXII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

XXXII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji

12 marca 2018 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXXII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 13  uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 16 radnych.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły m.in. dróg powiatowych i działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Starosta Tadeusz Kwiatkowski podczas posiedzenia poinformował, że w najbliższy poniedziałek, tj. 16 kwietnia 2018 roku odbędzie się podpisanie umowy na budowę mostu w Borusowej.

Głos zabrali także przedstawiciele służb mundurowych. Nadkom. Mirosław Strach Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mówił o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawil sprawozdanie z działalności tutejszej komendy.

Na posiedzeniu radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
  podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030,
 • uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 • uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w technologii iniekcji ciśnieniowej zarówno ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz słupów wewnętrznych w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków – prawa strona nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap IV,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na konserwację estetyczną obrazu tablicowego na podobraziu drewnianym Św. Wawrzyńca w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy organach piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap II,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwacyjnych związanych z wymianą tynków wewnętrznych (części zakrystii) w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
 • uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie pełnej konserwacji estetycznej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę mieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018,
 • uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w Pawilonie „E" na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
 • uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzi.

Przyjęto również ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r.

mags

12 marca 2018 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXXII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, podczas którego radni podjęli 13  uchwał. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 16 radnych. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły m.in. dróg powiatowych i działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Starosta Tadeusz Kwiatkowski podczas posiedzenia poinformował, że w najbliższy poniedziałek, tj. 16 kwietnia 2018 roku odbędzie się podpisanie umowy na budowę mostu w Borusowej. Głos zabrali także przedstawiciele służb mundurowych. Nadkom. Mirosław Strach Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mówił o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawil sprawozdanie z działalności tutejszej komendy. Na posiedzeniu radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030, uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji, uchwałę w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w technologii iniekcji ciśnieniowej zarówno ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz słupów wewnętrznych w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków – prawa strona nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap IV, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na konserwację estetyczną obrazu tablicowego na podobraziu drewnianym Św. Wawrzyńca w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy organach piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap II, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwacyjnych związanych z wymianą tynków wewnętrznych (części zakrystii) w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie pełnej konserwacji estetycznej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę mieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018, uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w Pawilonie „E" na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzi. Przyjęto również ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r. mags