Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

30 listopada 2021 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
  • uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok’’,
  • ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego,
  • wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
  • zmieniającej uchwałę Nr XXXI/314/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2022 r.,
  • rozpatrzenia skarg na działalność Starosty Dąbrowskiego,
  • stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skarg.

Przyjęto również informację o powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025.

30 listopada 2021 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk. Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok’’, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego, wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku, zmieniającej uchwałę Nr XXXI/314/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2022 r., rozpatrzenia skarg na działalność Starosty Dąbrowskiego, stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skarg. Przyjęto również informację o powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025.