Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

6 maja 2022 roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Uczestniczyło w nich 17 radnych, a także Sekretarz Powiatu Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc oraz przedstawiciele służb mundurowych i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Radni rozpoczynając obrady uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 4 maja br. I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka.

Podczas sesji Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk w imieniu Burmistrza Bałty Siergieja Mazura oraz Dyrektora Szpitala w Bałcie Romana Wasilowić Kacmaza podziękował radnym za pomoc humanitarną i wsparcie. Miesiąc temu Bałcki Wieloprofilowy Szpital Miejski na Ukrainie otrzymał karetkę przekazaną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz samochód dostawczy, który został zakupiony z darowizn przekazanych przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, radnych Rady Powiatu Dąbrowskiego i Szkołę Podstawowej w Oleśnie. Zarówno samochód, jak i karetka były zapakowane darami, które zbierano w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Żywność, materiały opatrunkowe, leki, środki czystości oraz ubrania przekazały lokalne instytucje, organizacje i mieszkańcy powiatu.

Następnie Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030,
 • informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021,
 • informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 • powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • udzielenia dotacji na konserwację epitafium Antoniego Zielonki z 1867 r. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
 • udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu - etap VII,
 • udzielenia dotacji na konserwację pięciu Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Szczucinie - I etap,
 • udzielenia dotacji na roboty renowacyjno – budowlane – wymiana tynków wewnętrznych wraz z zabezpieczeniem zejścia do piwnic, wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach,
 • udzielenia dotacji na remont konserwatorki okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie- Prezbiterium i Zakrystia,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Przyjęto również:

 • sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021r.,
 • ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 rok,
 • sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok,
 • ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2021 rok,
 • sprawozdanie z realizacji w roku 2021 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
6 maja 2022 roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Uczestniczyło w nich 17 radnych, a także Sekretarz Powiatu Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc oraz przedstawiciele służb mundurowych i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu. Radni rozpoczynając obrady uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 4 maja br. I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka. Podczas sesji Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk w imieniu Burmistrza Bałty Siergieja Mazura oraz Dyrektora Szpitala w Bałcie Romana Wasilowić Kacmaza podziękował radnym za pomoc humanitarną i wsparcie. Miesiąc temu Bałcki Wieloprofilowy Szpital Miejski na Ukrainie otrzymał karetkę przekazaną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz samochód dostawczy, który został zakupiony z darowizn przekazanych przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, radnych Rady Powiatu Dąbrowskiego i Szkołę Podstawowej w Oleśnie. Zarówno samochód, jak i karetka były zapakowane darami, które zbierano w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Żywność, materiały opatrunkowe, leki, środki czystości oraz ubrania przekazały lokalne instytucje, organizacje i mieszkańcy powiatu. Następnie Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030, informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021, informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji, powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi, udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, udzielenia dotacji na konserwację epitafium Antoniego Zielonki z 1867 r. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu - etap VII, udzielenia dotacji na konserwację pięciu Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Szczucinie - I etap, udzielenia dotacji na roboty renowacyjno – budowlane – wymiana tynków wewnętrznych wraz z zabezpieczeniem zejścia do piwnic, wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach, udzielenia dotacji na remont konserwatorki okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie- Prezbiterium i Zakrystia, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Przyjęto również: sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021r., ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 rok, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok, ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2021 rok, sprawozdanie z realizacji w roku 2021 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.