Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 25 stycznia 2010 r. o godz. 14 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie
Tarnowskiej rozpoczęła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk. Następnie Starosta Dąbrowski, Wiesław Krajewski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, w okresie między sesjami Rady Powiatu.

Oprócz stałych punktów przewidzianych porządkiem obrad, w czasie sesji Rada podjęła uchwały, które mają istotny wpływ na:

1) Zwiększenie planów finansowych szkół o środki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2009r
2) Zabezpieczenie środków na realizację projektu „Gastronomia i hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy"

Podjęte uchwały przez radnych XXXVIII sesji Rady Powiatu to:

- uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Gastronomia i hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 01.01.2010 r. – 31.07.2011 r.,
- uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,

Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im.Dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51,
Przybliżając tematykę jednej z uchwał należy przypomnieć, iż:

Projekt partnerski „Gastronomia i hotelarstwo" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany jest od 1.01.2010r do 31.07.2011r na terenie 12 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego o profilu zawodowym, gastronomicznym lub hotelarskim.
W ramach projektu będą organizowane pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych umożliwiające zdobycie kwalifikacji zwiększających szanse na rynku pracy.
Równocześnie zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt oraz zapewnione pomoce naukowe a także zorganizowane wyjazdy edukacyjne, ukazujące edukacyjną rolę projektu.

Po przyjęciu uchwał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk zamknął obrady sesji.

W dniu 25 stycznia 2010 r. o godz. 14 w sali obrad Starostwa Powiatowego w DąbrowieTarnowskiej rozpoczęła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu. Sesję otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk. Następnie Starosta Dąbrowski, Wiesław Krajewski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, w okresie między sesjami Rady Powiatu. Oprócz stałych punktów przewidzianych porządkiem obrad, w czasie sesji Rada podjęła uchwały, które mają istotny wpływ na: 1) Zwiększenie planów finansowych szkół o środki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2009r2) Zabezpieczenie środków na realizację projektu „Gastronomia i hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy" Podjęte uchwały przez radnych XXXVIII sesji Rady Powiatu to: - uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Gastronomia i hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 01.01.2010 r. – 31.07.2011 r.,- uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009, Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im.Dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51,Przybliżając tematykę jednej z uchwał należy przypomnieć, iż: Projekt partnerski „Gastronomia i hotelarstwo" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Realizowany jest od 1.01.2010r do 31.07.2011r na terenie 12 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego o profilu zawodowym, gastronomicznym lub hotelarskim.W ramach projektu będą organizowane pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych umożliwiające zdobycie kwalifikacji zwiększających szanse na rynku pracy.Równocześnie zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt oraz zapewnione pomoce naukowe a także zorganizowane wyjazdy edukacyjne, ukazujące edukacyjną rolę projektu. Po przyjęciu uchwał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk zamknął obrady sesji.