Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Złóż ofertę na zadanie „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED…”

Złóż ofertę na zadanie „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED…”

Złóż ofertę na zadanie „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED…”

Zakup i montaż 7 defibrylatorów oraz przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w powiecie dąbrowskim przy użyciu sprzętu AED – to zadanie podmiotu, który zostanie wyłoniony w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie tzn. obejmuje działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje oferty do środy 26 lipca 2017 r.

W ramach konkursu przewiduje się zakup i montaż 7 zestawów defibrylatorów wraz szafkami z alarmem dźwiękowym i świetlnym, tablicami informacyjno-promocyjnymi i kierunkowymi, oraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji z użyciem AED, a także przeprowadzenie cyklu 91 szkoleń dla mieszkańców wszystkich gmin z powiatu dąbrowskiego z zasad udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatorów. Zadanie obejmuje również naukę obsługi AED oraz druk ulotek i plakatów promujących ideę udzielania pierwszej pomocy przy użyciu AED w ramach kampanii informacyjnej. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację tego zadania środki finansowe do kwoty ogółem 85 449 zł.

Przedstawione zadanie wiąże się z realizacją projektu pt. „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować życie bezcenny dar – życie ludzkie" wyłonionego w ubiegłym roku w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Poparcie dla ww. projektu, który został zgłoszony do realizacji w ramach BO Małopolska przez starostę dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego, wyraziło ponad 2 tys. mieszkańców naszego powiatu w wieku powyżej 16 roku życia.
Niestety termin rozpoczęcia realizacji tego wyczekiwanego przez mieszkańców powiatu dąbrowskiego przedsięwzięcia ulega ciągłym przesunięciom. Zarząd Województwa Małopolskiego już kilkakrotnie ogłaszał otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania. Niestety dwa pierwsze konkursy ofert zostały unieważnione. Termin składania ofert - w ogłoszonym po raz trzeci konkursie – upływa 26 lipca 2017 r. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania ofert. Mamy nadzieję, że tym postępowaniu konkursowym uda się wyłonić podmiot, który zrealizuje to zadanie, tak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkających i odwiedzających naszą „Małą Ojczyznę".

Szczegółowy opis zadania wraz wymogami jego realizacji dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie – POBIERZ

źródło: www.malopolska.pl/dj/mags

Zakup i montaż 7 defibrylatorów oraz przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w powiecie dąbrowskim przy użyciu sprzętu AED – to zadanie podmiotu, który zostanie wyłoniony w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie tzn. obejmuje działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wszyscy zainteresowani mogą składać swoje oferty do środy 26 lipca 2017 r. W ramach konkursu przewiduje się zakup i montaż 7 zestawów defibrylatorów wraz szafkami z alarmem dźwiękowym i świetlnym, tablicami informacyjno-promocyjnymi i kierunkowymi, oraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji z użyciem AED, a także przeprowadzenie cyklu 91 szkoleń dla mieszkańców wszystkich gmin z powiatu dąbrowskiego z zasad udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatorów. Zadanie obejmuje również naukę obsługi AED oraz druk ulotek i plakatów promujących ideę udzielania pierwszej pomocy przy użyciu AED w ramach kampanii informacyjnej. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację tego zadania środki finansowe do kwoty ogółem 85 449 zł. Przedstawione zadanie wiąże się z realizacją projektu pt. „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować życie bezcenny dar – życie ludzkie" wyłonionego w ubiegłym roku w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Poparcie dla ww. projektu, który został zgłoszony do realizacji w ramach BO Małopolska przez starostę dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego, wyraziło ponad 2 tys. mieszkańców naszego powiatu w wieku powyżej 16 roku życia.Niestety termin rozpoczęcia realizacji tego wyczekiwanego przez mieszkańców powiatu dąbrowskiego przedsięwzięcia ulega ciągłym przesunięciom. Zarząd Województwa Małopolskiego już kilkakrotnie ogłaszał otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania. Niestety dwa pierwsze konkursy ofert zostały unieważnione. Termin składania ofert - w ogłoszonym po raz trzeci konkursie – upływa 26 lipca 2017 r. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania ofert. Mamy nadzieję, że tym postępowaniu konkursowym uda się wyłonić podmiot, który zrealizuje to zadanie, tak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkających i odwiedzających naszą „Małą Ojczyznę". Szczegółowy opis zadania wraz wymogami jego realizacji dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie – POBIERZ źródło: www.malopolska.pl/dj/mags