Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego

Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego

Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego

29 października 2017 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się Gala Finałowa Plebiscytu „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego", połączona z Balem Seniora. Przyznana po raz pierwszy w statuetka trafiła do Klubu Seniora „Sami Swoi" z Olesna. To właśnie ta organizacja pozarządowa skupiająca mieszkańców powiatu dąbrowskiego po 50 roku życia - ludzi z pasją i humorem, zdobyła największą liczbę głosów w plebiscycie.

W tym dniu w powiatowej instytucji kultury zgromadzili się m.in. Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta, Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesław, Krzysztof Korzec wójt gminy Mędrzechów, Witold Morawiec wójt gminy Olesno, Andrzej Gorzkowicz burmistrz Szczucina, w imieniu wójta gminy Radgoszcz Renata Klimek kierownik Referatu Promocji, Anna Morawiec kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu dąbrowskiego, a także lokalni przedsiębiorcy.

Galę Finałową Plebiscytu i Bal Seniora poprzedziło tradycyjne IV Integracyjne Spotkanie Organizacji Pozarządowych. Wszystkich zgromadzonych w breńskim dworku powitał Grzegorz Olearczyk dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Natomiast Mariola Smolorz naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiła projekt „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych", realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/DSC_4546.JPG

Jak podkreśliła przedsięwzięcie to miało na celu motywowanie seniorów do działania na rzecz swojego otoczenia, zachęcenie do tworzenia grup samopomocowych oraz zrzeszania w stowarzyszeniach.

Ogłoszenie wyników plebiscytu poprzedził film pt. „Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego", przedstawiający aktywnie działające stowarzyszenia i organizacje w naszym regionie. Stanowił on integralną część projektu.

Następnie, w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego do zebranych zwrócił się przewodniczący Zarządu Tadeusz Kwiatkowski, a zarazem starosta dąbrowski. Ogłosił on wyniki plebiscytu, a także podziękował wszystkim tym, którzy pomogli przy organizacji tego przedsięwzięcia.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/DSC_4581.JPG

Cieszę się z tak licznej obecności Państwa. Świadczy to o tym, że warto czynić starania, aby pozyskiwać środki na promowanie lokalnych organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, zanim ogłoszę wyniki głosowania chciałem bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim zgłoszonym stowarzyszeniom. Regulamin konkursu wprawdzie przewiduje wręczenie tylko jednej statuetki, ale jestem przekonany, że pozostałe grupy również zasługują na miano najlepszej organizacji. Dziękuję stowarzyszeniom za ich ogromną pracę na rzecz społeczności lokalnych - mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski.

O "Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego" walczyły w internetowym głosowaniu 3 stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie, Klub Seniora „Sami Swoi" w Oleśnie oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Łącznie Internauci oddali na te stowarzyszenia 1 501 głosów.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/DSC_4613.JPG

Zwycięzcą plebiscytu zostali „Sami Swoi" z Olesna, którzy od Internautów zdobyli aż 865 głosów i tym samym statuetkę wykonaną z czarnego dębu. Starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz wójt Witold Morawiec wręczyli przedstawicielom tego stowarzyszenia statuetkę oraz dyplom. Pogratulowali im również tego wielkiego sukcesu, życząc kolejnych, a przede wszystkim owocnej i aktywnej działalności Klubu Seniora.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/DSC_4607.JPG

II miejsce w plebiscycie zdobył dąbrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (363 głosy), a IIII Koło Gospodyń Wiejskich z Mędrzechowa (273 głosy)

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/DSC_4603.JPG

Gospodarz naszego powiatu pogratulował wszystkim stowarzyszeniom i życzył dalszych sukcesów w prowadzonej przez nich działalności.

Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski podziękował również autorowi tej wyjątkowej statuetki za zaangażowanie i wykonanie tego pięknego dzieła. „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego" został wykonany przez Stanisława Strońskiego z Dąbrowy Tarnowskiej, naszego rodzimego artystę plastyka. Podziękowania popłynęły również do tych, którzy pomogli w organizacji Balu Seniora.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/DSC_4649.JPG

 

Starosta podziękował Janinie i Andrzejowi Sokołowskim z Gruszowa Wielkiego, Teresie i Józefowi Gondek z firmy TARSMAK z Radgoszczy, Teresie i Krzysztof owi Krupa z Dąbrowy Tarnowskiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP Strojców, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt
Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Smęgorzów, Stanisławowi Chrabąszcz z Narożnik k. Radgoszczy, Stanisławowi Strońskiemu, Annie Morawiec kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Grzegorzowi Olearczykowi dyrektorowi Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/DSC_4673.JPG

W ramach Gali Finałowej Plebiscytu odbył się nastrojowy koncert Piotra Kity, znanego w Tarnowie muzyka i nauczyciela muzyki. Nie zabrakło degustacji regionalnych i tradycyjnych potraw, a także wspólnej, wesołej zabawy i tańców. Zorganizowano również wystawę prezentującą działalność stowarzyszeń biorących udzial w plebiscycie.

– Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego ma motywować stowarzyszenia, organizacje pozarządowe działające w naszym powiecie do jeszcze lepszego funkcjonowania – podkreśla starosta Tadeusz Kwiatkowski. Bal i wręczenie statuetki to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Zainteresowanie plebiscytem, jak na pierwszą jego edycję, było bardzo duże. W głosowaniu wzięło udział ponad 1,5 tysiąca Internautów. Była to doskonała promocja prężnie działających stowarzyszeń w naszym powiecie, które realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej. Cieszy nas to, że osoby z pokolenia 50+ mają coraz to większą ofertę do aktywizacji, rozwijania swoich pasji i możliwości. Nasze stowarzyszenia pozyskują także pieniądze zewnętrzne na organizację rożnych spotkań, wydarzeń kulturalnych, wyjazdów, co dodatkowo motywuje je do aktywności.

files/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/30_Sami_Swoi_Uhonorowani_Zlotym_Debem_Powiatu_Dabrowskiego/pasek aktywne powisle.jpg

mags

29 października 2017 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się Gala Finałowa Plebiscytu „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego", połączona z Balem Seniora. Przyznana po raz pierwszy w statuetka trafiła do Klubu Seniora „Sami Swoi" z Olesna. To właśnie ta organizacja pozarządowa skupiająca mieszkańców powiatu dąbrowskiego po 50 roku życia - ludzi z pasją i humorem, zdobyła największą liczbę głosów w plebiscycie. W tym dniu w powiatowej instytucji kultury zgromadzili się m.in. Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta, Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesław, Krzysztof Korzec wójt gminy Mędrzechów, Witold Morawiec wójt gminy Olesno, Andrzej Gorzkowicz burmistrz Szczucina, w imieniu wójta gminy Radgoszcz Renata Klimek kierownik Referatu Promocji, Anna Morawiec kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu dąbrowskiego, a także lokalni przedsiębiorcy. Galę Finałową Plebiscytu i Bal Seniora poprzedziło tradycyjne IV Integracyjne Spotkanie Organizacji Pozarządowych. Wszystkich zgromadzonych w breńskim dworku powitał Grzegorz Olearczyk dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Natomiast Mariola Smolorz naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiła projekt „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych", realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jak podkreśliła przedsięwzięcie to miało na celu motywowanie seniorów do działania na rzecz swojego otoczenia, zachęcenie do tworzenia grup samopomocowych oraz zrzeszania w stowarzyszeniach. Ogłoszenie wyników plebiscytu poprzedził film pt. „Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego", przedstawiający aktywnie działające stowarzyszenia i organizacje w naszym regionie. Stanowił on integralną część projektu. Następnie, w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego do zebranych zwrócił się przewodniczący Zarządu Tadeusz Kwiatkowski, a zarazem starosta dąbrowski. Ogłosił on wyniki plebiscytu, a także podziękował wszystkim tym, którzy pomogli przy organizacji tego przedsięwzięcia. Cieszę się z tak licznej obecności Państwa. Świadczy to o tym, że warto czynić starania, aby pozyskiwać środki na promowanie lokalnych organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, zanim ogłoszę wyniki głosowania chciałem bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim zgłoszonym stowarzyszeniom. Regulamin konkursu wprawdzie przewiduje wręczenie tylko jednej statuetki, ale jestem przekonany, że pozostałe grupy również zasługują na miano najlepszej organizacji. Dziękuję stowarzyszeniom za ich ogromną pracę na rzecz społeczności lokalnych - mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski. O "Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego" walczyły w internetowym głosowaniu 3 stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie, Klub Seniora „Sami Swoi" w Oleśnie oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Łącznie Internauci oddali na te stowarzyszenia 1 501 głosów. Zwycięzcą plebiscytu zostali „Sami Swoi" z Olesna, którzy od Internautów zdobyli aż 865 głosów i tym samym statuetkę wykonaną z czarnego dębu. Starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz wójt Witold Morawiec wręczyli przedstawicielom tego stowarzyszenia statuetkę oraz dyplom. Pogratulowali im również tego wielkiego sukcesu, życząc kolejnych, a przede wszystkim owocnej i aktywnej działalności Klubu Seniora. II miejsce w plebiscycie zdobył dąbrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (363 głosy), a IIII Koło Gospodyń Wiejskich z Mędrzechowa (273 głosy) Gospodarz naszego powiatu pogratulował wszystkim stowarzyszeniom i życzył dalszych sukcesów w prowadzonej przez nich działalności. Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski podziękował również autorowi tej wyjątkowej statuetki za zaangażowanie i wykonanie tego pięknego dzieła. „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego" został wykonany przez Stanisława Strońskiego z Dąbrowy Tarnowskiej, naszego rodzimego artystę plastyka. Podziękowania popłynęły również do tych, którzy pomogli w organizacji Balu Seniora.   Starosta podziękował Janinie i Andrzejowi Sokołowskim z Gruszowa Wielkiego, Teresie i Józefowi Gondek z firmy TARSMAK z Radgoszczy, Teresie i Krzysztof owi Krupa z Dąbrowy Tarnowskiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP Strojców, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy GruntStowarzyszeniu Kobiet Wsi Smęgorzów, Stanisławowi Chrabąszcz z Narożnik k. Radgoszczy, Stanisławowi Strońskiemu, Annie Morawiec kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Grzegorzowi Olearczykowi dyrektorowi Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. W ramach Gali Finałowej Plebiscytu odbył się nastrojowy koncert Piotra Kity, znanego w Tarnowie muzyka i nauczyciela muzyki. Nie zabrakło degustacji regionalnych i tradycyjnych potraw, a także wspólnej, wesołej zabawy i tańców. Zorganizowano również wystawę prezentującą działalność stowarzyszeń biorących udzial w plebiscycie. – Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego ma motywować stowarzyszenia, organizacje pozarządowe działające w naszym powiecie do jeszcze lepszego funkcjonowania – podkreśla starosta Tadeusz Kwiatkowski. Bal i wręczenie statuetki to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Zainteresowanie plebiscytem, jak na pierwszą jego edycję, było bardzo duże. W głosowaniu wzięło udział ponad 1,5 tysiąca Internautów. Była to doskonała promocja prężnie działających stowarzyszeń w naszym powiecie, które realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej. Cieszy nas to, że osoby z pokolenia 50+ mają coraz to większą ofertę do aktywizacji, rozwijania swoich pasji i możliwości. Nasze stowarzyszenia pozyskują także pieniądze zewnętrzne na organizację rożnych spotkań, wydarzeń kulturalnych, wyjazdów, co dodatkowo motywuje je do aktywności. mags