Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaawansowane prace przy budowie mostu w Podborzu

Zaawansowane prace przy budowie mostu w Podborzu

Zaawansowane prace przy budowie mostu w Podborzu

Zaawansowane prace przy odbudowie mostu w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 1+251. Wykonano już betonową górną płytę, która jest zasadniczym elementem konstrukcji mostu.

Inwestycja ta realizowana jest z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 1,3 mln zł. Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosiła 980 tys. zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu powiatu.

Zakres zadania przewiduje wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich oraz bitumicznych wraz z wykonaniem urządzeń odwaniających. Ponadto zostaną zamontowane nowe elementy zabezpieczające.

Zaawansowane prace przy odbudowie mostu w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 1+251. Wykonano już betonową górną płytę, która jest zasadniczym elementem konstrukcji mostu. Inwestycja ta realizowana jest z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 1,3 mln zł. Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosiła 980 tys. zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu powiatu. Zakres zadania przewiduje wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich oraz bitumicznych wraz z wykonaniem urządzeń odwaniających. Ponadto zostaną zamontowane nowe elementy zabezpieczające.