Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaawansowane prace przy modernizacji kotłowni szpitalnej

Zaawansowane prace przy modernizacji kotłowni szpitalnej

Zaawansowane prace przy modernizacji kotłowni szpitalnej

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej zakończono realizację I etapu robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii".

Projekt, którego całkowity koszt wynosi 8 314 172,61 zł, realizowany jest przez dąbrowski szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dotacji ZOZ na realizację tej ważnej inwestycji otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 410 546,19 zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego, pozostała kwota 3 903 626,42 zł stanowi wkład własny ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej i prawie w całości została zabezpieczona w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2018 jako dotacja dla ZOZ.

Ta dotacja stanowi kolejne wsparcie finansowe dla szpitala powiatowego udzielone przez samorząd powiatowy na czele z Tadeuszem Kwiatkowskim starostą dąbrowskim, który sukcesywnie zabiega o poprawę jakości świadczonych w ZOZ usług medycznych i wysoki standard placówki.

Realizacja całego zadania, które ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku, polega na modernizacji kotłowni ZOZ i wyposażeniu jej w gruntowe pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi, instalację fotowoltaiki oraz przebudowie instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u. oraz energetycznej.

Do końca listopada br. firma OTECH z Gorlic - wykonawca zadania - wykonała prace na łączną kwotę 3 698 580,50 zł obejmujące m.in. wykonanie konstrukcji pod fotowoltaikę i montaż instalacji fotowoltaicznej, częściowe roboty elektryczne oraz częściowe roboty sanitarne, montaż dolnego źródła pomp ciepła (część).

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, oszczędność energii i paliw oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych substancji szkodliwych poprzez montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad energooszczędności użytkowania budynków szpitala, estetyka - poprawa stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa życia mieszkańców w poszanowaniu zasad ochrony środowiska.

dj/mags

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej zakończono realizację I etapu robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii". Projekt, którego całkowity koszt wynosi 8 314 172,61 zł, realizowany jest przez dąbrowski szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dotacji ZOZ na realizację tej ważnej inwestycji otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 410 546,19 zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego, pozostała kwota 3 903 626,42 zł stanowi wkład własny ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej i prawie w całości została zabezpieczona w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2018 jako dotacja dla ZOZ. Ta dotacja stanowi kolejne wsparcie finansowe dla szpitala powiatowego udzielone przez samorząd powiatowy na czele z Tadeuszem Kwiatkowskim starostą dąbrowskim, który sukcesywnie zabiega o poprawę jakości świadczonych w ZOZ usług medycznych i wysoki standard placówki. Realizacja całego zadania, które ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku, polega na modernizacji kotłowni ZOZ i wyposażeniu jej w gruntowe pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi, instalację fotowoltaiki oraz przebudowie instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u. oraz energetycznej. Do końca listopada br. firma OTECH z Gorlic - wykonawca zadania - wykonała prace na łączną kwotę 3 698 580,50 zł obejmujące m.in. wykonanie konstrukcji pod fotowoltaikę i montaż instalacji fotowoltaicznej, częściowe roboty elektryczne oraz częściowe roboty sanitarne, montaż dolnego źródła pomp ciepła (część). Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, oszczędność energii i paliw oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych substancji szkodliwych poprzez montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad energooszczędności użytkowania budynków szpitala, estetyka - poprawa stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa życia mieszkańców w poszanowaniu zasad ochrony środowiska. dj/mags
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG