Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zabytek będzie odnowiony

Zabytek będzie odnowiony

Zabytek będzie odnowiony
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się podpisanie umów z wykonawcami robót przy zadaniu „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Brniu – usuwanie skutków powodzi.”. Ze strony samorządu powiatowego umowę podpisali Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Wicestarosta Robert Pantera.

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1 854 240,00 zł, z czego 1 754 240,00 zł to kwota dotacji z funduszu, natomiast 100.000,00 zł to wkład własny samorządu powiatowego.

Zadanie to polegać będzie na przywróceniu walorów przyrodniczych zabytkowego założenia. Prowadzone będą prace konserwatorskie i zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne przy drzewach, odtworzenie stanu parkowego polegające m.in. na nasadzeniu drzew i krzewów. Ponadto realizowane będą prace związane z przywróceniem właściwej funkcji kanałom wodnym znajdującym się w parku. Jest to jedno z najpilniejszych prac, gdyż park potrzebuje odpowiedniego nawodnienia.
W najbliższym czasie planuje się wykonanie alejek parkowych oraz odtworzenie zniszczonego biały mostku, który znajduje się w parku.
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się podpisanie umów z wykonawcami robót przy zadaniu „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Brniu – usuwanie skutków powodzi.”. Ze strony samorządu powiatowego umowę podpisali Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Wicestarosta Robert Pantera. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1 854 240,00 zł, z czego 1 754 240,00 zł to kwota dotacji z funduszu, natomiast 100.000,00 zł to wkład własny samorządu powiatowego. Zadanie to polegać będzie na przywróceniu walorów przyrodniczych zabytkowego założenia. Prowadzone będą prace konserwatorskie i zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne przy drzewach, odtworzenie stanu parkowego polegające m.in. na nasadzeniu drzew i krzewów. Ponadto realizowane będą prace związane z przywróceniem właściwej funkcji kanałom wodnym znajdującym się w parku. Jest to jedno z najpilniejszych prac, gdyż park potrzebuje odpowiedniego nawodnienia. W najbliższym czasie planuje się wykonanie alejek parkowych oraz odtworzenie zniszczonego biały mostku, który znajduje się w parku.