Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zagłosuj na najprężniej działającą jednostkę OSP w powiecie dąbrowskim

Zagłosuj na najprężniej działającą jednostkę OSP w powiecie dąbrowskim

Zagłosuj na najprężniej działającą jednostkę OSP w powiecie dąbrowskim

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na najprężniej działającą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie dąbrowskim skupiającą osoby po 50 roku życia, w ramach projektu, pn. „Aktywny Powiat – Aktywny Senior”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Organizacje, które zostały zgłoszone do konkursu walczą o tytuł najprężniej działającej OSP oraz statuetkę „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego ”.

Poprzez głosowanie możemy docenić ich pracę oraz zaangażowanie na rzecz innych osób. Do udziału w plebiscycie zostało zgłoszonych pięć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADGOSZCZY działa od 1928 roku. Początki działalności były bardzo trudne. Jednostka dopiero w 1935 roku pozyskała pierwszy specjalistyczny sprzęt – sikawę ręczną. W czasie okupacji członkowie OSP zachowali prawo do noszenia mundurów oraz posiadali przepustki umożliwiające poruszanie się po terenie gminy w godzinach policyjnych. Ułatwiło im to prowadzenie dywersyjnej działalności na niekorzyść okupanta oraz pomoc w przekazywaniu informacji dla walczącego podziemia. Po wojnie, w 1946 roku jednostka podjęła na nowo działalność mającą chronić mieszkańców. Dużym bodźcem do rozwoju OSP było jej włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 1995 roku. Obecnie jednostka dysponuje zarówno sprzętem, jak i ludźmi mogącymi prowadzić działania ratownicze w zakresie m.in. gaszenia pożarów, ratownictwa drogowo – technicznego, medycznego oraz powodziowo – wodnego. Obecnie jednostka liczy 61 członków, w tym 5 honorowych oraz 36 strażaków – ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Przy jednostce działają także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców, które aktywnie uczestniczą w życiu jednostki.

 2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KANNIE to grupa ludzi, dla których służba w OSP jest połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Jest jedną z najlepiej przeszkolonych jednostek w powiecie dąbrowskim do działań ratowniczych oraz walki z pożarami. Dzięki współpracy z lekarzami oraz jednostką Państwowej Straży Pożarnej jej członkowie są również przeszkoleni z działań pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora. Pomimo, że pochodzą z najmniejszych wsi w powiecie dąbrowskim startują w każdych zawodach pożarniczych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ich drużyna kobieca już 3 razy reprezentowała Powiat Dąbrowski na zawodach wojewódzkich. Ich chlubą są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Nieustannie ich szeregi zasilają ludzie młodzi chcący nabywać nowych doświadczeń
  i efektywnie spędzać czas.

 3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZUCINIE prowadzi działania związane z zapobieganiem pożarom, miejscowym zagrożeniom i klęskom żywiołowym współdziałając w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, organami samorządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. OSP w Szczucinie należąc do KSRG rocznie bierze udział w około 140 akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, wypadków drogowych oraz klęsk żywiołowych. Jednostka prowadzi działania związane z informowaniem ludności o istniejących zagrożeniach na terenie gminy Szczucin. Ponadto jednostka uczestniczy
  w szkoleniach pożarniczych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa technicznego, kierowania ruchem i likwidacji skażeń. Jednostka organizuje dni otwarte remizy w wolne niedziele od handlu, uczestniczy w inicjatywach charytatywnych, organizuje pokazy ratownictwa technicznego podczas wydarzeń kulturalnych oraz prowadzi pogadanki i pokazy dla dzieci i młodzieży. Działająca przy jednostce Orkiestra Dęta uświetnia uroczystości państwowe i kościelne oraz promuje gminę na koncertach i przeglądach orkiestr organizowanych w kraju i za granicą.

 4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLEŚNIE została założona w 1922 roku przez barona Jana Konopkę, Franciszka Dojkę, Jana Biedaka i Jana Nowaka. Obecnie liczy 57 członków, w tym 7 kobiet. Prowadzi działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed klęskami żywiołowymi i ekologicznymi. Wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Oleśnie założono, jedyną w Województwie Małopolskim, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i Dziecięcą Drużynę Strażacką liczącą około 56 dzieci, których celem jest uczenie bezpiecznych zachowań w trudnych sytuacjach, promowanie patriotyzmu oraz wdrażanie szacunku dla starszych i przełożonych. Corocznie organizują eliminacje OTWP,
  a przedstawiciele OSP Olesno od dziewięciu lat biorą udział w finale tego turnieju zajmując wysokie miejsca. OSP organizuje również wakacyjny wypoczynek na obozach strażackich dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu dąbrowskiego.

 5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOLESŁAWIU to organizacja funkcjonująca od ponad 100 lat na terenie powiatu dąbrowskiego. Aktualnie w jej skład wchodzi 25 czynnych członków. Druhowie uczestniczą w wielu wydarzeniach społecznych, począwszy od czuwania przy Grobie Pańskim po edukację przeciwpożarową dzieci i młodzieży na terenie gminy. W szeregach OSP znajdują się mężczyźni w wieku od 18 lat wzwyż. Chętnie biorą udział we wszelkich szkoleniach oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, ciągle podnosząc swoje kompetencje w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz brania czynnego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, strażacy często biorą udział w likwidowaniu skutków wszelkich zdarzeń – od pomocy przy kolizjach drogowych po pomoc przy skutkach załamania pogody. OSP współpracuje m.in. z Gminną Biblioteką Publiczną w Bolesławiu, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci. Druhowie chętnie udzielają się też podczas miejscowych imprez. Ponadto są aktywnymi członkami Kompanii Honorowej działającej w Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie wybranej organizacji i kliknięcie przycisku „zagłosuj". Jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu. Głos może być oddany tylko raz z jednego adresu publicznego IP.

Głosowanie zakończy się 30 września 2019 roku o godzinie 23:59.

ZAGŁOSUJ

afol/mags

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na najprężniej działającą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie dąbrowskim skupiającą osoby po 50 roku życia, w ramach projektu, pn. „Aktywny Powiat – Aktywny Senior”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Organizacje, które zostały zgłoszone do konkursu walczą o tytuł najprężniej działającej OSP oraz statuetkę „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego ”. Poprzez głosowanie możemy docenić ich pracę oraz zaangażowanie na rzecz innych osób. Do udziału w plebiscycie zostało zgłoszonych pięć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADGOSZCZY działa od 1928 roku. Początki działalności były bardzo trudne. Jednostka dopiero w 1935 roku pozyskała pierwszy specjalistyczny sprzęt – sikawę ręczną. W czasie okupacji członkowie OSP zachowali prawo do noszenia mundurów oraz posiadali przepustki umożliwiające poruszanie się po terenie gminy w godzinach policyjnych. Ułatwiło im to prowadzenie dywersyjnej działalności na niekorzyść okupanta oraz pomoc w przekazywaniu informacji dla walczącego podziemia. Po wojnie, w 1946 roku jednostka podjęła na nowo działalność mającą chronić mieszkańców. Dużym bodźcem do rozwoju OSP było jej włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 1995 roku. Obecnie jednostka dysponuje zarówno sprzętem, jak i ludźmi mogącymi prowadzić działania ratownicze w zakresie m.in. gaszenia pożarów, ratownictwa drogowo – technicznego, medycznego oraz powodziowo – wodnego. Obecnie jednostka liczy 61 członków, w tym 5 honorowych oraz 36 strażaków – ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Przy jednostce działają także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców, które aktywnie uczestniczą w życiu jednostki. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KANNIE to grupa ludzi, dla których służba w OSP jest połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Jest jedną z najlepiej przeszkolonych jednostek w powiecie dąbrowskim do działań ratowniczych oraz walki z pożarami. Dzięki współpracy z lekarzami oraz jednostką Państwowej Straży Pożarnej jej członkowie są również przeszkoleni z działań pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora. Pomimo, że pochodzą z najmniejszych wsi w powiecie dąbrowskim startują w każdych zawodach pożarniczych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ich drużyna kobieca już 3 razy reprezentowała Powiat Dąbrowski na zawodach wojewódzkich. Ich chlubą są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Nieustannie ich szeregi zasilają ludzie młodzi chcący nabywać nowych doświadczeń i efektywnie spędzać czas. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZUCINIE prowadzi działania związane z zapobieganiem pożarom, miejscowym zagrożeniom i klęskom żywiołowym współdziałając w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, organami samorządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. OSP w Szczucinie należąc do KSRG rocznie bierze udział w około 140 akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, wypadków drogowych oraz klęsk żywiołowych. Jednostka prowadzi działania związane z informowaniem ludności o istniejących zagrożeniach na terenie gminy Szczucin. Ponadto jednostka uczestniczy w szkoleniach pożarniczych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa technicznego, kierowania ruchem i likwidacji skażeń. Jednostka organizuje dni otwarte remizy w wolne niedziele od handlu, uczestniczy w inicjatywach charytatywnych, organizuje pokazy ratownictwa technicznego podczas wydarzeń kulturalnych oraz prowadzi pogadanki i pokazy dla dzieci i młodzieży. Działająca przy jednostce Orkiestra Dęta uświetnia uroczystości państwowe i kościelne oraz promuje gminę na koncertach i przeglądach orkiestr organizowanych w kraju i za granicą. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLEŚNIE została założona w 1922 roku przez barona Jana Konopkę, Franciszka Dojkę, Jana Biedaka i Jana Nowaka. Obecnie liczy 57 członków, w tym 7 kobiet. Prowadzi działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed klęskami żywiołowymi i ekologicznymi. Wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Oleśnie założono, jedyną w Województwie Małopolskim, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i Dziecięcą Drużynę Strażacką liczącą około 56 dzieci, których celem jest uczenie bezpiecznych zachowań w trudnych sytuacjach, promowanie patriotyzmu oraz wdrażanie szacunku dla starszych i przełożonych. Corocznie organizują eliminacje OTWP, a przedstawiciele OSP Olesno od dziewięciu lat biorą udział w finale tego turnieju zajmując wysokie miejsca. OSP organizuje również wakacyjny wypoczynek na obozach strażackich dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu dąbrowskiego. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOLESŁAWIU to organizacja funkcjonująca od ponad 100 lat na terenie powiatu dąbrowskiego. Aktualnie w jej skład wchodzi 25 czynnych członków. Druhowie uczestniczą w wielu wydarzeniach społecznych, począwszy od czuwania przy Grobie Pańskim po edukację przeciwpożarową dzieci i młodzieży na terenie gminy. W szeregach OSP znajdują się mężczyźni w wieku od 18 lat wzwyż. Chętnie biorą udział we wszelkich szkoleniach oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, ciągle podnosząc swoje kompetencje w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz brania czynnego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, strażacy często biorą udział w likwidowaniu skutków wszelkich zdarzeń – od pomocy przy kolizjach drogowych po pomoc przy skutkach załamania pogody. OSP współpracuje m.in. z Gminną Biblioteką Publiczną w Bolesławiu, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci. Druhowie chętnie udzielają się też podczas miejscowych imprez. Ponadto są aktywnymi członkami Kompanii Honorowej działającej w Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak głosować? Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie wybranej organizacji i kliknięcie przycisku „zagłosuj". Jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu. Głos może być oddany tylko raz z jednego adresu publicznego IP. Głosowanie zakończy się 30 września 2019 roku o godzinie 23:59. ZAGŁOSUJ afol/mags