Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zagłosuj na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED… ”

Zagłosuj na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED… ”

Zagłosuj na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski  z AED… ”

Jeśli ukończyłeś 16 lat i mieszkasz na terenie powiatu dąbrowskiego oddaj swój głos na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie", który został zgłoszony do dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Głosowanie odbywać się będzie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku.

Założenia projektu „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED ..."

Projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie" jest niezwykle cenną inicjatywą dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Zakłada zakup 7 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, które będą zamontowane na zewnątrz budynków wszystkich urzędów gmin powiatu dąbrowskiego (w miejscach ogólnodostępnych i często uczęszczanych). Integralną część zadania stanowi przeprowadzenie łącznie ponad 90 bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w każdej gminie.

files/aktualnosci/2016/06_czerwiec/16_Zaglosuj_na_projekt_Bezpieczny_powiat_dabrowski_z_AED/DSC_9043.JPG

Każdy z nas może paść ofiarą nagłego zatrzymania krążenia. Dotyczy to tak samo dzieci, młodzieży, osób w wieku średnim, osób starszych, jak i sportowców. Choć prawdą jest, że ryzyko nagłego zatrzymania krążenia zwiększa się z wiekiem i u osób z chorobami serca, to jednak odsetek ofiar NZK nie obciążonych czynnikami ryzyka jest znaczny.

Wczesna defibrylacja jest jedną z najważniejszych czynności zwiększających przeżycie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. Z każdą minutą szansa na odratowanie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia zmniejsza się o 7-10%. Bardzo ważne jest, by defibrylacja mogła być zastosowana przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Realizacja projektu (którego wartość wynosi blisko 100 000 zł) ma na celu wprowadzenie AED - będących urządzeniami, które ratują życie - do masowego użycia. Jego realizacja z pewnością przyczyniłaby się do wzmocnienia skuteczności działań ratowniczych i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkających i odwiedzających nasz powiat.

Jednak o tym, czy projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie" zostanie zrealizowany, zadecydują Państwo – mieszkańcy powiatu dąbrowskiego.

Zagłosuj na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie"

Głosować można tylko raz wybierając jeden z trzech sposobów:

  • a) Osobiście poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania:
    - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w siedzibach innych jednostek (np. urzędów gmin, zakładów pracy), które zadeklarują pomoc w zbieraniu głosów – zebrane karty do głosowania zostaną przekazane do UMWM w Krakowie – Agenda Zamiejscowa w Tarnowie,
    - w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie lub Agendach Zamiejscowych w: Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie.

  • elektronicznie na stronach internetowych: www.malopolskie.pl, www.bo.malopolska.pl,
  • korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE" na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub Agendy Zamiejscowej UMWM w Tarnowie: al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów. (Do pobrania: Karta do głosowania)

Pamiętaj!

Na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie" mogą głosować tylko mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

Głos można oddać tylko raz. Jeśli oddasz więcej głosów wszystkie twoje głosy będą nieważne.

Na Subregion Tarnowski do podziału na zgłoszone projekty przypada 1 000 000 złotych. Do realizacji zostaną przeznaczone tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie. Dlatego każdy oddany głos jest bardzo ważny!

files/aktualnosci/2016/06_czerwiec/16_Zaglosuj_na_projekt_Bezpieczny_powiat_dabrowski_z_AED/baner-glos.jpg

Wejdź na stronę https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie i oddaj swój głos.

 

AED – urządzenie, które ratuje w życie

Wiedza o ratowaniu życia i korzystaniu z AED naprawdę może uratować życie, bo jako społeczeństwo cierpimy i umieramy przede wszystkim z powodu schorzeń kardiologicznych. Według statystyk Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) dotyka w Polsce ok. 40 tys. osób rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2-5% pacjentów. Dlaczego tak mało? Ponieważ podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania.

Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo natleniona krew nie dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać. Niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach!

Świadkowie zdarzenia nie mogą biernie czekać na przyjazd karetki – powinni jak najszybciej rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej, by krew trafiła do mózgu i podtrzymała jego czynności życiowe. Kluczowe jest także jak najszybsze użycie defibrylatora AED (ang. Automated External Defibrillator).

Wg badań Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej i wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność ofiar NZK nawet powyżej 75%.

Z tego powodu w Polsce, podobnie jak na całym świecie, powszechny dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych staje się obowiązującym standardem. Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych organizacji (ILCOR/AHA/ERC) defibrylatory powinny znajdować się tam, gdzie prawdopodobieństwo NZK jest największe ze względu na duże skupisko ludzi lub występowanie czynników ryzyka: w urzędach, w obiektach komunikacji, halach sportowych, biurowcach itp..

W Polsce w wielu urzędach, na dworcach, w przychodniach znajdują się defibrylatory zewnętrzne. Doniesienia medialne wskazują, że urządzenia te wielokrotnie uratowały ludzkie życie.

Niestety powiat dąbrowski liczący blisko 59 tys. mieszkańców nie posiada ani jednego ogólnodostępnego punktu z defibrylatorem AED.
Od Państwa głosów zależy czy uda się to zmienić!

Czym jest i jak działa defibrylator zewnętrzny AED?
AED to mały i prosty w obsłudze defibrylator, który ma za zadanie przywrócić prawidłową akcję serca. Może uratować życie, gdy zauważymy osobę nieprzytomną z nagłym zatrzymaniem krążenia. Albo sami będziemy potrzebować pomocy.

files/aktualnosci/2016/06_czerwiec/16_Zaglosuj_na_projekt_Bezpieczny_powiat_dabrowski_z_AED/algorytm AED 2.jpg

Użycie defibrylatora jest niezwykle proste. Osoby używające AED (świadkowie zdarzenia), muszą jedynie włączyć urządzenie, a następnie przestrzegać jego głosowych poleceń wydawanych w języku polskim. Komendy podawane są głośno. Dopóki nie wykonamy pożądanego działania, AED będzie powtarzał komendę do skutku. Po przyklejeniu elektrod, defibrylator zbada aktywność elektryczną serca i na tej podstawie orzeknie, czy konieczna jest defibrylacja. Jeżeli tak, da wyraźny sygnał dźwiękowy, a sama defibrylacja rozpocznie się dopiero po naciśnięciu przez ratownika migającego przycisku.

AED obecnie dostępne na rynku są bardzo bezpieczne, zarówno dla ratownika, jak i poszkodowanego. Ryzyko podania wstrząsu osobie, która tego nie potrzebuje jest bardzo niskie.

Na uwagę zasługuje fakt, że AED jest stosunkowo prosty w obsłudze i może być używany przez osoby, które nie mają wykształcenia medycznego.

files/aktualnosci/2016/06_czerwiec/16_Zaglosuj_na_projekt_Bezpieczny_powiat_dabrowski_z_AED/instrukcja obslugi AED.png

Gdzie nauczyć się używania AED?

Mimo, że urządzenie jest bardzo proste w użyciu, pojawiła się konieczność szkolenia ludzi w ich używaniu. Istotne jest, aby rozumieć, na jakiej zasadzie działa defibrylator i jak podejmowane przez nas działania (np. przyklejenie elektrod lub osoby poruszające się w pobliżu działającego AED) wpływają na pracę urządzenia.

files/aktualnosci/2016/06_czerwiec/16_Zaglosuj_na_projekt_Bezpieczny_powiat_dabrowski_z_AED/defibrylacja mezczyzny.jpg

W ramach projektu „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED ..." przeprowadzonych zostanie cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w każdej gminie (część teoretyczna + praktyczna). W szkoleniach wezmą udział m.in. pracownicy urzędów, w których będą zlokalizowane defibrylatory AED, uczniowie i nauczyciele, strażacy (w tym z OSP) oraz mieszkańcy wszystkich gmin objętych projektem. Szkolenia odbywać się będą na treningowych wersjach AED, które nie podają wstrząsu elektrycznego.

AED stanowią niewątpliwie rewolucję, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy i jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, są bardzo skuteczne. Jedyną wadą tego urządzenia jest póki co jego stosunkowo wysoka cena.

Do pobrania:

Wybrane doniesienia medialne dotyczące użycia AED

files/aktualnosci/2016/06_czerwiec/16_Zaglosuj_na_projekt_Bezpieczny_powiat_dabrowski_z_AED/plakat aed.jpg

DJ/mags

Jeśli ukończyłeś 16 lat i mieszkasz na terenie powiatu dąbrowskiego oddaj swój głos na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie", który został zgłoszony do dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.Głosowanie odbywać się będzie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku. Założenia projektu „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED ..." Projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie" jest niezwykle cenną inicjatywą dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Zakłada zakup 7 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, które będą zamontowane na zewnątrz budynków wszystkich urzędów gmin powiatu dąbrowskiego (w miejscach ogólnodostępnych i często uczęszczanych). Integralną część zadania stanowi przeprowadzenie łącznie ponad 90 bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w każdej gminie. Każdy z nas może paść ofiarą nagłego zatrzymania krążenia. Dotyczy to tak samo dzieci, młodzieży, osób w wieku średnim, osób starszych, jak i sportowców. Choć prawdą jest, że ryzyko nagłego zatrzymania krążenia zwiększa się z wiekiem i u osób z chorobami serca, to jednak odsetek ofiar NZK nie obciążonych czynnikami ryzyka jest znaczny. Wczesna defibrylacja jest jedną z najważniejszych czynności zwiększających przeżycie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. Z każdą minutą szansa na odratowanie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia zmniejsza się o 7-10%. Bardzo ważne jest, by defibrylacja mogła być zastosowana przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Realizacja projektu (którego wartość wynosi blisko 100 000 zł) ma na celu wprowadzenie AED - będących urządzeniami, które ratują życie - do masowego użycia. Jego realizacja z pewnością przyczyniłaby się do wzmocnienia skuteczności działań ratowniczych i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkających i odwiedzających nasz powiat. Jednak o tym, czy projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie" zostanie zrealizowany, zadecydują Państwo – mieszkańcy powiatu dąbrowskiego. Zagłosuj na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie" Głosować można tylko raz wybierając jeden z trzech sposobów: a) Osobiście poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania:- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w siedzibach innych jednostek (np. urzędów gmin, zakładów pracy), które zadeklarują pomoc w zbieraniu głosów – zebrane karty do głosowania zostaną przekazane do UMWM w Krakowie – Agenda Zamiejscowa w Tarnowie,- w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie lub Agendach Zamiejscowych w: Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie. elektronicznie na stronach internetowych: www.malopolskie.pl, www.bo.malopolska.pl, korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE" na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub Agendy Zamiejscowej UMWM w Tarnowie: al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów. (Do pobrania: Karta do głosowania) Pamiętaj! Na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie" mogą głosować tylko mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Głos można oddać tylko raz. Jeśli oddasz więcej głosów wszystkie twoje głosy będą nieważne. Na Subregion Tarnowski do podziału na zgłoszone projekty przypada 1 000 000 złotych. Do realizacji zostaną przeznaczone tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie. Dlatego każdy oddany głos jest bardzo ważny! Wejdź na stronę https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie i oddaj swój głos.   AED – urządzenie, które ratuje w życie Wiedza o ratowaniu życia i korzystaniu z AED naprawdę może uratować życie, bo jako społeczeństwo cierpimy i umieramy przede wszystkim z powodu schorzeń kardiologicznych. Według statystyk Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) dotyka w Polsce ok. 40 tys. osób rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2-5% pacjentów. Dlaczego tak mało? Ponieważ podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania. Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo natleniona krew nie dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać. Niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach! Świadkowie zdarzenia nie mogą biernie czekać na przyjazd karetki – powinni jak najszybciej rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej, by krew trafiła do mózgu i podtrzymała jego czynności życiowe. Kluczowe jest także jak najszybsze użycie defibrylatora AED (ang. Automated External Defibrillator). Wg badań Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej i wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność ofiar NZK nawet powyżej 75%. Z tego powodu w Polsce, podobnie jak na całym świecie, powszechny dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych staje się obowiązującym standardem. Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych organizacji (ILCOR/AHA/ERC) defibrylatory powinny znajdować się tam, gdzie prawdopodobieństwo NZK jest największe ze względu na duże skupisko ludzi lub występowanie czynników ryzyka: w urzędach, w obiektach komunikacji, halach sportowych, biurowcach itp.. W Polsce w wielu urzędach, na dworcach, w przychodniach znajdują się defibrylatory zewnętrzne. Doniesienia medialne wskazują, że urządzenia te wielokrotnie uratowały ludzkie życie. Niestety powiat dąbrowski liczący blisko 59 tys. mieszkańców nie posiada ani jednego ogólnodostępnego punktu z defibrylatorem AED.Od Państwa głosów zależy czy uda się to zmienić! Czym jest i jak działa defibrylator zewnętrzny AED?AED to mały i prosty w obsłudze defibrylator, który ma za zadanie przywrócić prawidłową akcję serca. Może uratować życie, gdy zauważymy osobę nieprzytomną z nagłym zatrzymaniem krążenia. Albo sami będziemy potrzebować pomocy. Użycie defibrylatora jest niezwykle proste. Osoby używające AED (świadkowie zdarzenia), muszą jedynie włączyć urządzenie, a następnie przestrzegać jego głosowych poleceń wydawanych w języku polskim. Komendy podawane są głośno. Dopóki nie wykonamy pożądanego działania, AED będzie powtarzał komendę do skutku. Po przyklejeniu elektrod, defibrylator zbada aktywność elektryczną serca i na tej podstawie orzeknie, czy konieczna jest defibrylacja. Jeżeli tak, da wyraźny sygnał dźwiękowy, a sama defibrylacja rozpocznie się dopiero po naciśnięciu przez ratownika migającego przycisku. AED obecnie dostępne na rynku są bardzo bezpieczne, zarówno dla ratownika, jak i poszkodowanego. Ryzyko podania wstrząsu osobie, która tego nie potrzebuje jest bardzo niskie. Na uwagę zasługuje fakt, że AED jest stosunkowo prosty w obsłudze i może być używany przez osoby, które nie mają wykształcenia medycznego. Gdzie nauczyć się używania AED? Mimo, że urządzenie jest bardzo proste w użyciu, pojawiła się konieczność szkolenia ludzi w ich używaniu. Istotne jest, aby rozumieć, na jakiej zasadzie działa defibrylator i jak podejmowane przez nas działania (np. przyklejenie elektrod lub osoby poruszające się w pobliżu działającego AED) wpływają na pracę urządzenia. W ramach projektu „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED ..." przeprowadzonych zostanie cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy w każdej gminie (część teoretyczna + praktyczna). W szkoleniach wezmą udział m.in. pracownicy urzędów, w których będą zlokalizowane defibrylatory AED, uczniowie i nauczyciele, strażacy (w tym z OSP) oraz mieszkańcy wszystkich gmin objętych projektem. Szkolenia odbywać się będą na treningowych wersjach AED, które nie podają wstrząsu elektrycznego. AED stanowią niewątpliwie rewolucję, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy i jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, są bardzo skuteczne. Jedyną wadą tego urządzenia jest póki co jego stosunkowo wysoka cena. Do pobrania: Wybrane doniesienia medialne dotyczące użycia AED DJ/mags