Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zagraniczne staże dla naszych uczniów

Zagraniczne staże dla naszych uczniów

Zagraniczne staże dla naszych uczniów

Projekty trzech szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dąbrowskiego uzyskały dofinansowanie do realizacji w ramach Programu Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego i programu POWER.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jest wynikiem połączenia kilku europejskich programów, które funkcjonowały przez 25 lat: „Uczenie się przez całe życie", programu „Młodzież w działaniu", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Dzięki zaangażowaniu starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego szkoły powiatu dąbrowskiego starając się stworzyć uczniom kształcenie zawodowe na prawdziwym europejskim poziomie pozyskały fundusze na realizację projektów.

Już na przełomie września i października br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w ramach projektu „Zagraniczne praktyki szansą na intensyfikację dla zawodów: budownictwo i architektura krajobrazu" wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji. 60 uczniów z technikum budownictwa i technikum architektury krajobrazu będzie odbywać praktykę u greckich przedsiębiorców.

Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wezmą udział w projekcie „Wykwalifikowany europejski specjalista z Dąbrowa Tarnowskiej". Do Grecji na dwutygodniowe praktyki wyjedzie 80 uczniów technikum: ekonomicznego, logistycznego, hotelarstwa i handlowego.
Również z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 52 uczniów technikum mechanicznego i technikum teleinformatycznego z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie weźmie udział w projekcie „Młodzi, Kompetentni, Nowocześni". Praktyki zawodowe w ramach tego projektu odbędą się we Włoszech.

Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski zabiega o to, aby uczniowie naszych szkół mogli skorzystać z tych zagranicznych wyjazdów. Poprzez udział w takich projektach uczniowie mają możliwość zwiększenia praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności w celu zwiększenia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym, nabycia kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia, podniesienia poziomu kształcenia zawodowego. Uczniowie mogą również nauczyć się lub poszerzyć znajomość języka obcego a także poznać kulturę, obyczaje i historię krajów europejskich, do których wyjeżdżają.

files/aktualnosci/2017/07_Lipiec/11_Zagraniczne_staze_dla_naszych_uczniow/earsmus.jpgMsmol/mags

Projekty trzech szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dąbrowskiego uzyskały dofinansowanie do realizacji w ramach Programu Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego i programu POWER. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jest wynikiem połączenia kilku europejskich programów, które funkcjonowały przez 25 lat: „Uczenie się przez całe życie", programu „Młodzież w działaniu", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Dzięki zaangażowaniu starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego szkoły powiatu dąbrowskiego starając się stworzyć uczniom kształcenie zawodowe na prawdziwym europejskim poziomie pozyskały fundusze na realizację projektów. Już na przełomie września i października br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w ramach projektu „Zagraniczne praktyki szansą na intensyfikację dla zawodów: budownictwo i architektura krajobrazu" wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji. 60 uczniów z technikum budownictwa i technikum architektury krajobrazu będzie odbywać praktykę u greckich przedsiębiorców. Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wezmą udział w projekcie „Wykwalifikowany europejski specjalista z Dąbrowa Tarnowskiej". Do Grecji na dwutygodniowe praktyki wyjedzie 80 uczniów technikum: ekonomicznego, logistycznego, hotelarstwa i handlowego.Również z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 52 uczniów technikum mechanicznego i technikum teleinformatycznego z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie weźmie udział w projekcie „Młodzi, Kompetentni, Nowocześni". Praktyki zawodowe w ramach tego projektu odbędą się we Włoszech. Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski zabiega o to, aby uczniowie naszych szkół mogli skorzystać z tych zagranicznych wyjazdów. Poprzez udział w takich projektach uczniowie mają możliwość zwiększenia praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności w celu zwiększenia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym, nabycia kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia, podniesienia poziomu kształcenia zawodowego. Uczniowie mogą również nauczyć się lub poszerzyć znajomość języka obcego a także poznać kulturę, obyczaje i historię krajów europejskich, do których wyjeżdżają. Msmol/mags