Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zagrożenie powodziowe minęło

Zagrożenie powodziowe minęło

Zagrożenie powodziowe minęło

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014

STAROSTY DĄBROWSKIEGO

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art.34, ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013r. Dz.U. poz. 595 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje :

§ 1
W związku z obniżeniem się stanu wody na rz. Wisła poniżej stanu ostrzegawczego, a także prognozami hydrologicznymi na najbliższy okres, odwołuje się z dniem 21 maja 2014r. od godz. 13:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze gmin: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów i Szczucin.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin oraz Wójtom Gmin: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Starosta Dąbrowski

Tadeusz Kwiatkowski

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 STAROSTY DĄBROWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego Na podstawie art.34, ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013r. Dz.U. poz. 595 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje : § 1W związku z obniżeniem się stanu wody na rz. Wisła poniżej stanu ostrzegawczego, a także prognozami hydrologicznymi na najbliższy okres, odwołuje się z dniem 21 maja 2014r. od godz. 13:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze gmin: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów i Szczucin. § 2Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin oraz Wójtom Gmin: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów. § 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.   Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski