Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zakończenie procesu konsultacji

Zakończenie procesu konsultacji

Zakończenie procesu konsultacji

W dniu 21 listopada 2011 r. zakończył się proces konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r."

Do konsultacji przystąpić mogły organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Podczas całego procesu konsultacji do przedstawionego projektu „Programu ..." nie zostały wniesione żadne uwagi i propozycje.

W załączeniu - treść uchwały, jaka zostanie przedłożona Radzie Powiatu Dąbrowskiego do przyjęcia.

W dniu 21 listopada 2011 r. zakończył się proces konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r." Do konsultacji przystąpić mogły organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Podczas całego procesu konsultacji do przedstawionego projektu „Programu ..." nie zostały wniesione żadne uwagi i propozycje. W załączeniu - treść uchwały, jaka zostanie przedłożona Radzie Powiatu Dąbrowskiego do przyjęcia.