Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zakończenie realizacji projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”

Zakończenie realizacji projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”

Zakończenie realizacji projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”

30 września 2023 odbyło się ostatnie integracyjno – rekreacyjne spotkanie w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”. Spotkanie, w którym wzięli udział zarówno Uczestnicy Projektu jak i członkowie ich rodzin, miało również na celu oficjalne zakończenie realizacji projektu i podziękowanie przez Realizatora Projektu, wszystkim, którzy w projekt ten byli zaangażowani, na czele z wychowawczyniami Beatą Gądek i Katarzyną Łachut.

Spotkanie odbyło się, w klubie zabaw dla dzieci Xtreme KiDS w Tarnowie, dzięki czemu pożegnanie Uczestników Projektu połączone zostało z zajęciami rekreacyjno – sportowymi, których założeniem był udział Uczestników Projektu w aktywizacji ruchowej, jeszcze lepsza, ogólna poprawa i wzmocnienie ich sprawności fizycznej i psychoruchowej.

Organizowane przez cały czas trwania projektu zajęcia rekreacyjno – sportowe miały na celu rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży. Zajęcia te przede wszystkim były formą odreagowania napięć emocjonalnych oraz sposobem na odpoczynek po dniu wytężonego wysiłku umysłowego. Czynne uczestnictwo w zabawach i grach sportowych stanowiły jeden
z filarów systemu prewencyjnego.  

Spada aktywności ruchowa dzieci i młodzieży, która większość wolnego czasu poświęca biernym formom rozrywki: telewizja, gry komputerowe itp. Zaangażowanie młodzieży w życie społeczne i sportowe jest coraz mniejsze, a kontakty między rówieśnikami na ogół ograniczają się do niezbędnego minimum. Aktywny udział dzieci w zajęciach sportowych jest formą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, wpływom środowiska.

Proponowane, w Placówce zajęcia ruchowe poprawiły stan zdrowia Uczestników Projektu, wpłynęły na prawidłowy rozwój fizyczny, zintegrowały grupę. Aktywność ruchowa organizowana w placówce była nastawiona na wspólną zabawę, a nie na wyczyn sportowy. Cel do którego dążył Realizator Projektu w to: zaspokajanie potrzeb zwiększonej aktywności ruchowej, rozwój ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych, rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań sportowych, integracja zespołu zajęciowego, rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie agresji, zachęcanie, dzieci i młodzieży do przestrzegania zasad higieny i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu naszego. Realizowany jest przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu i współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.       

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.

 

30 września 2023 odbyło się ostatnie integracyjno – rekreacyjne spotkanie w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”. Spotkanie, w którym wzięli udział zarówno Uczestnicy Projektu jak i członkowie ich rodzin, miało również na celu oficjalne zakończenie realizacji projektu i podziękowanie przez Realizatora Projektu, wszystkim, którzy w projekt ten byli zaangażowani, na czele z wychowawczyniami Beatą Gądek i Katarzyną Łachut. Spotkanie odbyło się, w klubie zabaw dla dzieci Xtreme KiDS w Tarnowie, dzięki czemu pożegnanie Uczestników Projektu połączone zostało z zajęciami rekreacyjno – sportowymi, których założeniem był udział Uczestników Projektu w aktywizacji ruchowej, jeszcze lepsza, ogólna poprawa i wzmocnienie ich sprawności fizycznej i psychoruchowej. Organizowane przez cały czas trwania projektu zajęcia rekreacyjno – sportowe miały na celu rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży. Zajęcia te przede wszystkim były formą odreagowania napięć emocjonalnych oraz sposobem na odpoczynek po dniu wytężonego wysiłku umysłowego. Czynne uczestnictwo w zabawach i grach sportowych stanowiły jeden z filarów systemu prewencyjnego.   Spada aktywności ruchowa dzieci i młodzieży, która większość wolnego czasu poświęca biernym formom rozrywki: telewizja, gry komputerowe itp. Zaangażowanie młodzieży w życie społeczne i sportowe jest coraz mniejsze, a kontakty między rówieśnikami na ogół ograniczają się do niezbędnego minimum. Aktywny udział dzieci w zajęciach sportowych jest formą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, wpływom środowiska. Proponowane, w Placówce zajęcia ruchowe poprawiły stan zdrowia Uczestników Projektu, wpłynęły na prawidłowy rozwój fizyczny, zintegrowały grupę. Aktywność ruchowa organizowana w placówce była nastawiona na wspólną zabawę, a nie na wyczyn sportowy. Cel do którego dążył Realizator Projektu w to: zaspokajanie potrzeb zwiększonej aktywności ruchowej, rozwój ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych, rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań sportowych, integracja zespołu zajęciowego, rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie agresji, zachęcanie, dzieci i młodzieży do przestrzegania zasad higieny i prowadzenia zdrowego stylu życia. Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu naszego. Realizowany jest przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu i współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.        Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.