Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zakończono realizację projektu przebudowy ciągu drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice

Zakończono realizację projektu przebudowy ciągu drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice

Zakończono realizację projektu przebudowy ciągu drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice

Zakończono realizację projektu „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku Swarzów – Mędrzechów – etap II w km 2+520 – 5+400" realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami, ułatwił dostęp mieszkańcom Swarzowa i Mędrzechowa do usług świadczonych na terenie powiatu (w tym dostępu do produktów lokalnych) poprzez zapewnienie warunków do sprawnego przemieszczania oraz wpłynął na poprawę walorów krajobrazowych Powiatu Dąbrowskiego.

Projekt zakładał wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni w postaci trzywarstwowej nakładki bitumicznej wraz z wyrównaniem przekroju poprzecznego jezdni do wymaganych 2.0% (lub więcej w rejonie łuków poziomych). Na poszerzeniu jezdni i w rejonie wlotów dróg bitumicznych wykonana została całkowicie nowa konstrukcja nawierzchni. Warstwy konstrukcyjnych są następujące:
- nośność podłoża gruntowego:G3,
- nośność/kategoria ruchu:KR3.
W ramach projektu pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku Swarzów – Mędrzechów – etap II w km 2+520 – 5+400" zostały wykonane następujące prace:
• roboty rozbiórkowe
• roboty ziemne i pomiarowe przy regulacji krawędzi i odmulaniu rowów przydrożnych
• humusowanie i umocnienie skarp
• wycinka drzew i krzewów
• profilowanie i zagęszczanie podłoża
• podbudowy
• krawężniki i obrzeża
• nawierzchnie
• odwodnienie dróg, przepusty
• organizacja ruchu i bariery
• roboty branżowe


Wartość projektu: 4 533 129,47

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/15_Zakonczono_realizacje_projektu_przebudowa_drogi_powiatowej_1307K_Swarzow_Medrzechow_Delastowice/Przechwytywaniee.PNG

Zakończono realizację projektu „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku Swarzów – Mędrzechów – etap II w km 2+520 – 5+400" realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami, ułatwił dostęp mieszkańcom Swarzowa i Mędrzechowa do usług świadczonych na terenie powiatu (w tym dostępu do produktów lokalnych) poprzez zapewnienie warunków do sprawnego przemieszczania oraz wpłynął na poprawę walorów krajobrazowych Powiatu Dąbrowskiego. Projekt zakładał wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni w postaci trzywarstwowej nakładki bitumicznej wraz z wyrównaniem przekroju poprzecznego jezdni do wymaganych 2.0% (lub więcej w rejonie łuków poziomych). Na poszerzeniu jezdni i w rejonie wlotów dróg bitumicznych wykonana została całkowicie nowa konstrukcja nawierzchni. Warstwy konstrukcyjnych są następujące:- nośność podłoża gruntowego:G3,- nośność/kategoria ruchu:KR3.W ramach projektu pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku Swarzów – Mędrzechów – etap II w km 2+520 – 5+400" zostały wykonane następujące prace:• roboty rozbiórkowe• roboty ziemne i pomiarowe przy regulacji krawędzi i odmulaniu rowów przydrożnych• humusowanie i umocnienie skarp• wycinka drzew i krzewów• profilowanie i zagęszczanie podłoża• podbudowy• krawężniki i obrzeża• nawierzchnie• odwodnienie dróg, przepusty• organizacja ruchu i bariery• roboty branżowe Wartość projektu: 4 533 129,47