Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zakończyła się pierwsza edycja kursu „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”

Zakończyła się pierwsza edycja kursu „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”

Zakończyła się pierwsza edycja kursu „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”

W dniu 31.05.2011, w Szczucinie dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie przystąpiło do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, sprawdzającego stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego.

Kurs realizowany był w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie: 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Kurs obejmował 75 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Program kursu zawierał wiadomości o dozorze technicznym, typy stosowania wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, a także praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków oraz bezpieczną obsługę- wymianę butli gazowych.

Zarówno instruktorzy jak i uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w kursie. Podkreślano w szczególności zaangażowanie i wysoką frekwencję uczniów oraz wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm instruktorów.

Przypominamy, że tuż po wakacjach uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, w ramach projektu będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych kursach zawodowych (nowoczesne techniki wykończeniowe, brukarz, ECDL Core, murarz- tynkarz, operator obrabiarek skrawających, spawanie metodą TIG, spawanie łukowe elektrodą otuloną), dodatkowych zajęciach z kompetencji kluczowych (matematyka, język obcy zawodowy, technologia informacyjna, geografia, fizyka) oraz doradztwie edukacyjno- zawodowym.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
tel.146443344
e-mail: edukacja@powiatdabrowski.pl

W dniu 31.05.2011, w Szczucinie dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie przystąpiło do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, sprawdzającego stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego. Kurs realizowany był w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie: 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Kurs obejmował 75 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Program kursu zawierał wiadomości o dozorze technicznym, typy stosowania wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, a także praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków oraz bezpieczną obsługę- wymianę butli gazowych. Zarówno instruktorzy jak i uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w kursie. Podkreślano w szczególności zaangażowanie i wysoką frekwencję uczniów oraz wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm instruktorów. Przypominamy, że tuż po wakacjach uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, w ramach projektu będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych kursach zawodowych (nowoczesne techniki wykończeniowe, brukarz, ECDL Core, murarz- tynkarz, operator obrabiarek skrawających, spawanie metodą TIG, spawanie łukowe elektrodą otuloną), dodatkowych zajęciach z kompetencji kluczowych (matematyka, język obcy zawodowy, technologia informacyjna, geografia, fizyka) oraz doradztwie edukacyjno- zawodowym. Biuro projektu:Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiejtel.146443344e-mail: edukacja@powiatdabrowski.pl