Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zapraszamy członków organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie turystyki.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu turystyki.

Oferty należy składać na formularzu zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu turystyki.

Formularz należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym pokój nr 1 (parter) w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (kopię zgłoszenia prosimy w terminie do dnia 21.02.2014r. przesłać faksem na nr 14 642 22 29 lub mailem : promocja@powiatdabrowski.pl) w terminie do dnia 21.02.2014 r.

Spośród wszystkich ofert Zarząd Powiatu Dąbrowskiego wybierze co najwyżej dwóch przedstawicieli z w/w podmiotów.

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 07.03.2014r.

Informacja o powołaniu składu komisji zostanie również umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej www.powiatdabrowski.pl (w aktualnościach oraz w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W przypadku braku zgłoszeń Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zastrzega sobie wysłanie pism z prośbą o wydelegowanie przedstawicieli do komisji do wybranych organizacji pozarządowych.

Do pobrania:

formularz.doc

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie turystyki. Zgodnie z art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie. Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu turystyki. Oferty należy składać na formularzu zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu turystyki. Formularz należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym pokój nr 1 (parter) w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (kopię zgłoszenia prosimy w terminie do dnia 21.02.2014r. przesłać faksem na nr 14 642 22 29 lub mailem : promocja@powiatdabrowski.pl) w terminie do dnia 21.02.2014 r. Spośród wszystkich ofert Zarząd Powiatu Dąbrowskiego wybierze co najwyżej dwóch przedstawicieli z w/w podmiotów. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 07.03.2014r. Informacja o powołaniu składu komisji zostanie również umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej www.powiatdabrowski.pl (w aktualnościach oraz w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi). W przypadku braku zgłoszeń Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zastrzega sobie wysłanie pism z prośbą o wydelegowanie przedstawicieli do komisji do wybranych organizacji pozarządowych. Do pobrania: formularz.doc