Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu pn. "Bądź Wielkim"

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu pn. "Bądź Wielkim"

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu pn.

Finał konkursu pn.Bądź Wielkim” - 15 maja 2015 r.

W dniu 15 maja 2015 r. (piątek) o godz. 11:00 w Dąbrowskim Domu Kultury rozpocznie się finał ósmej edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. “Bądź Wielkim”.

PROGRAM FINAŁU

VIII REGIONALNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II pn. „BĄDŹ WIELKIM”

Godzina 10:15 – zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału.

 1. Godz. 11:00 – oficjalne rozpoczęcie finałowego etapu konkursu „Bądź Wielkim”
 2. Występy laureatów konkursu – cz. 1 (szkoły podstawowe i gimnazjum)
 3. Ok. godz. 13:15 - poczęstunek
 4. Występy laureatów konkursu – cz. 2 (szkoły ponadgimnazjalne)
 5. Ok. godz. 14:45 – koncert okolicznościowy
 6. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu
 7. Zakończenie konkursu – ok. godz. 16:00.

WAŻNE INFORMACJE

DLA FINALISTÓW KONKURSU:

 • Organizatorzy przypominają, że wszystkie zespoły są zobowiązane dostarczyć do biura organizacyjnego konkursu tj. do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (I p, pok. Nr 43) ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w terminie najpóźniej do 8 maja 2015 r. (piątek) wszystkie materiały multimedialne, które ewentualnie będą wykorzystane przez zespół podczas występu (np. podkład muzyczny - format MP3, prezentacja,...).
 • Zespoły zakwalifikowane do finału konkursu proszone są o zgłoszenie w terminie do 8 maja br. zapotrzebowania na elementy scenografii typu: stoliki, krzesła do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej tj. głównego organizatora konkursu (telefonicznie  14/642-24-31 wewn. 243 lub na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl).
 • Każdy zespół może umówić się na próbę – termin i godzinę należy uzgodnić z Dyrekcją Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel. 14/655-92-14.
 • Czas występu: do 10 minut (plus dodatkowo maksymalnie 5 minut na przygotowanie sceny i zespołu). Za przekroczenie przez zespół czasu przeznaczonego na występ będą odejmowane punkty.
 • Zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału: godz. 10:15 (podpisanie listy obecności,  zajęcie przez zespoły miejsc, przygotowanie się zespołów do występu finałowego).

 

06.05.2015 r.

 


 

Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

Organizatorzy VIII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu. Zadaniem zespołów zakwalifikowanych do II etapu było wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej ich wyobrażenie symbolu wolności. Wszystkie prace były inspirowane wydarzeniami związanymi z przemianami ustrojowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jakie dokonały się w okresie 1988-1993.

Do  organizatora wpłynęło łącznie 30 prac konkursowych, w tym:

- w kategorii „szkoły podstawowe” prace złożyło 9 zespołów,

- w kategorii „gimnazja”  prace złożyło 14 zespołów,

- w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” prace złożyło 7 zespołów.

Komisja konkursowa (w składzie : Marek Kopia – Wicestarosta Dąbrowski, Stanisław Krawiec - Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brniu, Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Dagmara Jedynak – Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia - Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej) na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. dokonała oceny złożonych prac wg  następujących kryteriów:

 • zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza – max 0,5 pkt.
 • ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy) – max. 3 pkt.
 • komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu) – max 1,5 pkt.

Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!):

 • uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)
 • przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów.

Organizatorzy zakwalifikowali do finału 12 zespołów (po cztery zespoły w każdej z kategorii).

W kategorii „szkoły podstawowe” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
 2. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy – Zespół nr 1
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej
 4. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim

 W kategorii „gimnazja” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 2
 2. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 1
 3. Publiczne Gimnazjum w Zawadzie
 4. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 1
 2. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 2

Komisja konkursowa przyznała również 3 wyróżnienia dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału.

Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały:

 1. Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Ziempniowie
 1. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 
 2. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie – Zespół nr 4

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zorganizowana została wystawa prac konkursowych, którą można zwiedzać do 13 maja br. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Wszystkim uczestnikom VIII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" dziękujemy za przystąpienie do tego pięknego, ale i wymagającego konkursu poświęconego naszemu Wielkiemu Rodakowi – św. Janowi Pawłowi II.

Gorące podziękowania kierujemy również do opiekunów zespołów za zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w dniu 15 maja 2015 r. w Dąbrowskim Domu Kultury.

WAŻNE INFORMACJE DLA LAUREATÓW II ETAPU KONKURSU!

Drodzy uczestnicy finałowego etapu konkursu pn. “Bądź Wielkim”!

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że będziemy mogli spotkać się z Wami podczas Finału konkursu. Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące przygotowań, jak i samego przebiegu finałowego etapu konkursu.

Finał konkursu odbędzie się w Dąbrowskim Domu Kultury (ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) w dniu 15 maja 2015 r. (piątek) – oficjalne rozpoczęcie o godzinie 11:00.

Zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału: godz. 10:15 (podpisanie listy obecności,  zajęcie przez zespoły miejsc, przygotowanie się zespołów do występu finałowego).

 1. Zadanie finałowe

Zespoły zakwalifikowane do finału przygotują montaż słowno - muzyczny ilustrujący wydarzenia, do których nawiązywała praca konkursowa przygotowana przez zespół w ramach II etapu

      3. Ocenie podlegać będą:

- rekwizyty/ elementy scenografii, stroje, ruch sceniczny (0-1,5 pkt.)

- ogólne wrażenie artystyczne, zgodność z tematem, oprawa muzyczna, scenariusz występu, czytelność przekazu, dobór repertuaru, (0-3,5 pkt.

Do wykonania finałowego zadania może być zaangażowany jeden, kilku lub wszyscy członkowie zespołu. Bez względu na liczbę członków zespołu występujących na scenie nagradzani będą wszyscy członkowie zespołu zakwalifikowanego do finału, pod warunkiem osobistego uczestnictwa w finałowym etapie.

 Konkurs finałowy odbywał się będzie przy udziale publiczności.

 Zespół za to zadanie będzie mógł uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Czas trwania występu zespołu nie może być dłuższy niż 10 minut. Zespół będzie miał  dodatkowo maksymalnie 5 minut na przygotowanie sceny do występu.

Organizatorzy zwracają się do członków zespołu o ścisłe dostosowanie się do powyższych obostrzeń czasowych, gdyż za przekroczenie przez zespół czasu przeznaczonego na występ będą odejmowane punkty – 0,5 pkt. z ogólnej liczby punktów uzyskanych przez zespół w ramach zmagań I, II i finałowego etapu. O fakcie tym zespół będzie oczywiście poinformowany. 

Przypominamy, że o miejscu w Finale będzie decydowałasuma punktów, jakie poszczególne zespoły uzyskały podczas zmagań I, II i III tj. finałowego etapu konkursu. Dlatego każdy punkt uzyskany przez zespół jest bardzo ważny!

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba członka zespołu, zdarzenie losowe) zespół, który zakwalifikował się do finału może uzupełnić skład po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Organizatorom, przy czym należy pamiętać, że udział tej osoby musi być niezbędny do prawidłowego wykonania na scenie zadania finałowego.  

Wszystkie zespoły są zobowiązane  dostarczyć do biura organizacyjnego konkursu tj. do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska  w terminie najpóźniej do 8 maja 2015 r.wszystkie materiały multimedialne, które ewentualnie będą wykorzystane przez zespół podczas występu (np. podkład muzyczny - format MP3, prezentacja,...).

Zespoły zakwalifikowane do finału konkursu proszone są o zgłoszenie w terminie do 8 maja br.zapotrzebowania na elementy scenografii typu: stoliki, krzesła do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej tj. głównego organizatora konkursu.

 Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający.

Każdy zespół może umówić się na próbę – termin i godzinę należy uzgodnić z Dyrekcją Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel. 14/655-92-14.

Wszystkim uczestnikom III etapu życzymy powodzenia!

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy program Finału konkursu „Bądź Wielkim”, zostanie zamieszczony na stronie konkursowej w późniejszym terminie!

Organizatorzy konkursu:

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

 13.04.2015

 

 


 

 

Rozstrzygnięto I etap konkursu „Bądź Wielkim”

  Organizatorzy VIII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto I etap konkursu.

   Do testu wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II przystąpiło ponad pół tysiąca uczniów z  39 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, mieleckiego, nowosądeckiego
i tarnowskiego.

  Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 13.02.2015 r. do II etapu zakwalifikowała 34 pięcioosobowe zespoły, spełniające kryteria określone w regulaminie (członkowie zespołu indywidualnie uzyskali cnm. 80% punktów).

W kategorii „szkoły podstawowe” do II etapu zakwalifikowanych zostało 10 zespołów:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej  - 1 zespół
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku (powiat brzeski) -1 zespół
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Laskówce Chorąskiej -1 zespół
 4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Luszowicach – 1 zespół
 5. Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim (powiat tarnowski) -1 zespół
 6. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy (powiat tarnowski) –  2 zespoły
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – 1 zespół
 8. Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu – 1 zespół
 9. Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Ziempniowie (powiat mielecki) – 1 zespół

W kategorii „gimnazja”  do II etapu zakwalifikowanych zostało 17 zespołów:

 1. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej  - 2 zespoły
 2. Publiczne Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku (powiat brzeski)  - 1 zespół
 3. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim - 1 zespół
 4. Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach – 1 zespół
 5. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mędrzechowie – 2 zespoły
 6. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie - 2 zespoły
 7. Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Radgoszczy - 2 zespoły
 8. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie - 4 zespoły
 9. Publiczne Gimnazjum im. Jędrzeja Cierniaka w Zaborowie (powiat brzeski) - 2 zespoły
 10. Publiczne Gimnazjum w Zawadzie (powiat tarnowski) - 1 zespół

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” do II etapu zakwalifikowanych zostało 7 zespołów:

 1. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych im. W. Reymonta w Brniu - 2 zespoły
 2. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - 3 zespoły
 3. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - 1 zespół
 4. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (powiat mielecki) – 1 zespół

Laureaci etapu konkursulink

Wszystkim laureatom I etapu serdecznie gratulujemy. Zespołom zakwalifikowanym do II etapu życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

WAŻNE!

INFORMACJE DLA SZKÓŁ oraz ZESPOŁÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU:

FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE II ETAPU:

 1. Koordynatorów szkolnych, w których do II etapu zakwalifikowało się więcej niż 5 osób, prosimy o:

a)      ustalenie składu pięcioosobowych zespołów:

Koordynatorzy szkolni sami decydują, którzy uczniowie, spośród tych zakwalifikowanych do II etapu, wejdą w skład pięcioosobowych zespołów.

W skład pięcioosobowych zespołów, o których wyżej mowa, mogą wchodzić uczniowie różnych klas z danej szkoły.

Należy pamiętać, że o liczbie punktów jaka zostanie przydzielona zespołowi za I etap decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu z testu – więcej informacji na temat obliczania punktów znajduje się w dalszej części tej informacji.

b)  przesłanie do Organizatorów zestawienia obejmującego:

* nazwę szkoły,

* numer zespołu (nadany przez szkołę: Zespół nr 1, Zespół nr 2, ...)

* dane dotyczące członków poszczególnych zespołów (imię, nazwisko, klasa).

Powyższe zestawienie należy przesłać w nieprzekaraczalnym terminie do 18 marca 2015 r. na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl

2. Organizatorzy przypominają, że Koordynatorzy szkolni są zobowiązani przesłać:

* testy tylko tych uczniów, którzy zdobyli minimum 80% wymaganych punktów i zostali zakwalifikowani do II etapu,

* podpisane oświadczenia (których wzór stanowi załącznik 2 lub 3 do regulaminu) wyłącznie tych uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu.

II ETAP – PRACA KONKURSOWA

 1. Zwycięskie zespoły w ramach zmagań II etapu mają wykonać pracę przestrzenną przedstawiającą ich wyobrażenie SYMBOLU WOLNOŚCI. Praca ma być inspirowana wydarzeniami związanymi z przemianami ustrojowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jakie dokonały się w okresie 1988-1993.

a)      praca powinna być czytelnie opisana:  pełna nazwa szkoły + numer zespołu + imiona i nazwiska członków zespołu, który ją wykonał;

b)      maksymalne wymiary podstawy pracy 40 cm x 40 cm;

c)      maksymalna wysokość pracy konkursowej (wysokość najwyżej położonego elementu pracy) – 50 cm;

d)     technika wykonania pracy: dowolna z zastrzeżeniem, że materiały, z których wykonana będzie praca nie mogą być materiałami tłukącymi się i łatwo psującymi, praca musi być stabilna!

e)      do pracy konkursowej na osobnej kartce formatu A4 (kartka zalaminowana lub w inny sposób zabezpieczona przed zniszczeniem) należy dołączyć KOMENTARZ do pracy:

 • całość powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki – 13, odstęp 1;
 • objętość komentarza – maksymalnie jedna strona A4 (przekroczenie wymaganej objętości komentarza będzie skutkowało obniżeniem punktacji za niezgodność z wytycznymi)
 • w górnej części kartki (wytłuszczonączcionką) należy zamieścić podstawowe informacje dotyczące zespołu tj. pełna nazwa szkoły + numer zespołu (np. Publiczne Gimnazjum nr 2
  w Dąbrowie Tarnowskiej – Zespół nr 2) + imiona i nazwiska członków zespołu wykonującego pracę + klasa do której uczęszczają,
 • komentarz do pracy powinien objaśniać co przedstawia praca, jakie wydarzenia (związane
  z przemianami ustrojowymi w Europie Środkowo-Wschodniej) stały się inspiracją do jej wykonania oraz powinien uwzględniać własne przemyślenia zespołu nt. roli Jana Pawła II
  w dążeniach narodów do obalenia systemu komunistycznego (nawet jeśli Papież w ogóle nie był z wizytą w kraju, którego wydarzenia stały się inspiracją dla „symbolu wolności” tj. pracy konkursowej przedstawionej przez zespół).

2. Pracę konkursową wraz z komentarzem należy złożyć w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Breń 1, 33-210 Olesno w terminie do 31 marca 2015 r. 

     Centrum Polonii otwarte jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.

3. Złożone prace będą oceniane przez powołaną przez organizatorów Komisję konkursową według następujących kryteriów: 

1) Zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza (m.in. format pracy, objętość komentarza): 0-0,5 pkt.

2) Ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy): 0-3 pkt.

3) Komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu): 0-1,5 pkt.

4. Ocena prac oraz wyniki II etapu konkursu (tj. podsumowanie I i II etapu) umieszczone zostaną na stronie internetowej konkursu w terminie do 13 kwietnia 2015 r.

 

5. Organizatorzy przypominają, że za każdy etap zespół może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Komisja konkursowa sporządzając listę zespołów, które zakwalifikują się do finałowego etapu będzie brała pod uwagę sumę punktów:

a) uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)*

b) przyznanych za pracę konkursową wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

* Przykład obliczenia liczby punktów, jaką zespół może uzyskać za test:

Suma punktów uzyskana przez poszczególnych członków zespołu podczas pisania testu zostanie podzielona przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia tj. 30 dla  - dla szkół podstawowych, 35  - dla szkół gimnazjalnych i 40 – dla szkół ponadgimnazjalnych)uzyskany wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w górę       

 Przykład: szkoły podstawowe:     

Zespół nr 1 (30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt) : 30 = 5 pkt

Zespół nr 2 (29,5 pkt. + 20 pkt. + 19,5pkt. + 19 pkt. + 18 pkt) : 30 = 3,53 pkt

Zespół nr 3 (24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt) : 30 = 4 pkt 

Przykład: szkoły gimnazjalne:     

Zespół nr 1 (35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt) : 35 = 5 pkt

Zespół nr 2 (35 pkt. + 32 pkt. + 30 pkt. + 29 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4,40 pkt

Zespół nr 3 (28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4 pkt

Przykład: szkoły ponadgimnazjalne::     

Zespół nr 1 (40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt) : 40 = 5 pkt

Zespół nr 2 (40 pkt. + 39 pkt. + 36 pkt. + 34 pkt. + 32 pkt) : 40 = 4,53 pkt

Zespół nr 3 (32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt) : 40 = 4 pkt

III ETAP: FINAŁ - 15 maja 2015 r.

 1. Organizatorzy podjęli decyzję, że do finału zakwalifikowanych zostanie 12 zespołów
  (po cztery zespoły z każdej kategorii).
 2. Organizatorzy konkursu informują, że zadanie finałowe, wykonywane przez zespoły zakwalifikowane do III – finałowego etapu będzie nawiązywało do prac wykonanych przez zespoły w ramach II etapu.
 3. Finaliści będą mieli za zadanie przygotować montaż słowno-muzyczny ilustrujący wydarzenia, do których nawiązywała praca konkursowa przygotowana przez uczestników konkursu w ramach II etapu.

Bliższe informacje na temat zadania finałowego, w tym kryteria oceny zostaną podane
w terminie późniejszym.

 1. Przypominamy, że o miejscu w finale będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez zespół w poszczególnych etapach – tj. I, II i III – każdy zespół może uzyskać maksymalnie 15 punktów).

Organizatorzy konkursu:

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

 18.02.2015 r.


 

WAŻNE!
INFORMACJA DLA SZKÓŁ
oraz UCZESTNIKÓW KONKURSU „BĄDŹ WIELKIM"

1. Organizatorzy VIII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez św. Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" przypominają, że termin przyjmowania zgłoszeń udziału w konkursie upływa w dniu 28.01.2015 r. – w uzasadnionych przypadkach zgłoszenia będzie można jeszcze przesłać do końca miesiąca stycznia br.:
- na numer faxu: 014/642-22-29
- bądź mailem na adres: zdrowie@powiatdabrowski.pl lub edukacja@powiatdabrowski.pl

2. Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez WSZYSTKICH uczestników konkursu stosownych oświadczeń stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (w przypadku uczniów niepełnoletnich) lub załącznik nr 3 (w przypadku uczniów pełnoletnich).

3. Informujemy, w dniu 10 lutego 2015 r. (wtorek) w szkołach zostaną przeprowadzone testy w ramach I etapu konkursu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.

Test będzie się składał z:
- 30 pytań dla uczniów szkół podstawowych,
- 35 pytań dla uczniów gimnazjów
- i 40 pytań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na każde pytanie testowe będzie tylko jedna odpowiedź mająca potwierdzenie w materiałach przygotowanych przez Organizatorów. Odpowiedzi inne, pomimo że w innych źródłach mogą być wskazywane jako prawidłowe, nie będą uznawane za prawidłowe.

Formularz testu zostanie przesłany drogą mailową na adres szkoły zgłaszającej uczestników konkursu w poniedziałek 9 lutego do południa.

W wyjątkowych sytuacjach szkoła będzie mogła odebrać gotowe testy (w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczniów) w biurze organizacyjnym konkursu: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – I piętro, pokój nr 43. Jeżeli szkoła wybierze ten sposób odbioru testów proszę to zgłosić pracownikowi Starostwa Powiatowego - tel. 014/642-24-31 wewn. 243, w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego (czwartek).

Zgodnie z regulaminem konkursu "Bądź Wielkim" I etap konkursu przeprowadzony będzie w szkołach zgłaszających uczestników konkursu. Za organizację tego etapu odpowiadają Koordynatorzy szkolni (osoby zgłaszające uczniów do konkursu).
Oceny prac dokonują powołane na miejscu Komisje szkolne zgodnie z przesłanym przez Organizatora kluczem. Komisje w wyznaczonym terminie przesyłają do biura organizacyjnego konkursu protokół (zawierający informacje o liczbie uczniów, którzy przystąpili do testu, liczbie prac, które uzyskały cnm. 80%.) oraz najlepsze prace.

Koordynator szkolny będzie zobowiązany:

a) do dnia 12.02.2015 r. (czwartek) do godz. 15:00 przesłać na nr faxu: 14/642 22 29 lub na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl (skan) protokół z prac Komisji szkolnej wraz z imienną listą uczestników konkursu (wg otrzymanego wzoru).
b) w terminie do 19.02.2015 r. przesłać:
* testy tylko tych uczniów, którzy zdobyli minimum 80% wymaganych punktów,
* podpisane oświadczenia wyłącznie tych uczniów, którzy w teście zdobyli minimum 80% wymaganych punktów.

Wyniki I etapu konkursu, temat pracy konkursowej wykonywanej w ramach II etapu oraz kryteria jej oceny będą zamieszczone na stronie internetowej konkursu najpóźniej w terminie do 20 lutego 2015 r.

Patroni honorowi:
Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski
Biskup Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski

Patronat medialny:
Radio RDN Małopolska

 


 

 

  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w VIII Regionalnym konkursie poświęconym wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim".

  Konkurs ma charakter konkursu regionalnego, a jego głównym organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.

  Współorganizatorami konkursu są: Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

  Konkurs ma na celu przybliżyć postać i nauki Papieża - Polaka, zachęcić uczniów do poznania czasów, w których żył św. Jan Paweł II, a także rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie uczestników konkursu.

  Organizatorzy z przyjemnością informują, że konkurs co roku spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży nie tylko z powiatu dąbrowskiego, ale również z poza tego terenu. Potwierdza to m.in. fakt, że do VII edycji konkursu zgłosiło się prawie tysiąc uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, tarnowskiego, mieleckiego i nowosądeckiego.

   Św. Jan Paweł II dał się poznać jako papież niezwykły, bijący wszelkie rekordy. Tysiące przemówień i audiencji, miliony przebytych kilometrów, wielka liczba ogłoszonych dokumentów, a także osób beatyfikowanych i kanonizowanych, obalone pod wpływem jego słów reżimy polityczne – to tylko niektóre z jego dokonań.

Tegoroczna edycja poświęcona jest pontyfikatowi Jana Pawła II w okresie 16.10.1988 r. – 15.10.1993 r.

Konkurs przebiegał będzie w III etapach:

 • I etap – indywidualny na poziomie szkoły (I połowa lutego 2015 r.)
 • II etap – grupowy dla zespołów szkolnych złożonych z uczniów zakwalifikowanych do II etapu na podstawie indywidualnych testów (31 marca 2015 r.)
 • III etap – finał (15 maja 2015  r.) dla najlepszych zespołów szkolnych - po trzy szkolne zespoły w każdej kategorii uczniów.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursu. Regulamin konkursu, karta zgłoszeń, oświadczenia oraz materiały konkursowe, są dostępne na stronie Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl (po prawej stronie – baner “Bądź Wielkim”).

Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane w terminie do 28 stycznia 2015 r.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu pn. „Bądź Wielkim”
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszeń
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie /Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie/ Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie
 5. Materiały konkursowe – szkoły podstawowe
 6. Materiały konkursowe – gimnazjum
 7. Materiały konkursowe – szkoły ponadgimnazjalne
Finał konkursu pn. “Bądź Wielkim” - 15 maja 2015 r. W dniu 15 maja 2015 r. (piątek) o godz. 11:00 w Dąbrowskim Domu Kultury rozpocznie się finał ósmej edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. “Bądź Wielkim”. PROGRAM FINAŁU VIII REGIONALNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II pn. „BĄDŹ WIELKIM” Godzina 10:15 – zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału. Godz. 11:00 – oficjalne rozpoczęcie finałowego etapu konkursu „Bądź Wielkim” Występy laureatów konkursu – cz. 1 (szkoły podstawowe i gimnazjum) Ok. godz. 13:15 - poczęstunek Występy laureatów konkursu – cz. 2 (szkoły ponadgimnazjalne) Ok. godz. 14:45 – koncert okolicznościowy Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu Zakończenie konkursu – ok. godz. 16:00. WAŻNE INFORMACJE DLA FINALISTÓW KONKURSU: Organizatorzy przypominają, że wszystkie zespoły są zobowiązane dostarczyć do biura organizacyjnego konkursu tj. do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (I p, pok. Nr 43) ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w terminie najpóźniej do 8 maja 2015 r. (piątek) wszystkie materiały multimedialne, które ewentualnie będą wykorzystane przez zespół podczas występu (np. podkład muzyczny - format MP3, prezentacja,...). Zespoły zakwalifikowane do finału konkursu proszone są o zgłoszenie w terminie do 8 maja br. zapotrzebowania na elementy scenografii typu: stoliki, krzesła do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej tj. głównego organizatora konkursu (telefonicznie  14/642-24-31 wewn. 243 lub na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl). Każdy zespół może umówić się na próbę – termin i godzinę należy uzgodnić z Dyrekcją Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel. 14/655-92-14. Czas występu: do 10 minut (plus dodatkowo maksymalnie 5 minut na przygotowanie sceny i zespołu). Za przekroczenie przez zespół czasu przeznaczonego na występ będą odejmowane punkty. Zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału: godz. 10:15 (podpisanie listy obecności,  zajęcie przez zespoły miejsc, przygotowanie się zespołów do występu finałowego).   06.05.2015 r.     Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim" Organizatorzy VIII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu. Zadaniem zespołów zakwalifikowanych do II etapu było wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej ich wyobrażenie symbolu wolności. Wszystkie prace były inspirowane wydarzeniami związanymi z przemianami ustrojowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jakie dokonały się w okresie 1988-1993. Do  organizatora wpłynęło łącznie 30 prac konkursowych, w tym: - w kategorii „szkoły podstawowe” prace złożyło 9 zespołów, - w kategorii „gimnazja”  prace złożyło 14 zespołów, - w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” prace złożyło 7 zespołów. Komisja konkursowa (w składzie : Marek Kopia – Wicestarosta Dąbrowski, Stanisław Krawiec - Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brniu, Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Dagmara Jedynak – Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia - Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej) na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. dokonała oceny złożonych prac wg  następujących kryteriów: zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza – max 0,5 pkt. ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy) – max. 3 pkt. komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu) – max 1,5 pkt. Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!): uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.) przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów). Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów. Organizatorzy zakwalifikowali do finału 12 zespołów (po cztery zespoły w każdej z kategorii). W kategorii „szkoły podstawowe” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy – Zespół nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim  W kategorii „gimnazja” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 2 Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 1 Publiczne Gimnazjum w Zawadzie Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 1 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Zespół nr 2 Komisja konkursowa przyznała również 3 wyróżnienia dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału. Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Ziempniowie Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie – Zespół nr 4 W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zorganizowana została wystawa prac konkursowych, którą można zwiedzać do 13 maja br. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy. Wszystkim uczestnikom VIII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" dziękujemy za przystąpienie do tego pięknego, ale i wymagającego konkursu poświęconego naszemu Wielkiemu Rodakowi – św. Janowi Pawłowi II. Gorące podziękowania kierujemy również do opiekunów zespołów za zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w dniu 15 maja 2015 r. w Dąbrowskim Domu Kultury. WAŻNE INFORMACJE DLA LAUREATÓW II ETAPU KONKURSU! Drodzy uczestnicy finałowego etapu konkursu pn. “Bądź Wielkim”! Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że będziemy mogli spotkać się z Wami podczas Finału konkursu. Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące przygotowań, jak i samego przebiegu finałowego etapu konkursu. Finał konkursu odbędzie się w Dąbrowskim Domu Kultury (ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) w dniu 15 maja 2015 r. (piątek) – oficjalne rozpoczęcie o godzinie 11:00. Zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału: godz. 10:15 (podpisanie listy obecności,  zajęcie przez zespoły miejsc, przygotowanie się zespołów do występu finałowego). Zadanie finałowe Zespoły zakwalifikowane do finału przygotują montaż słowno - muzyczny ilustrujący wydarzenia, do których nawiązywała praca konkursowa przygotowana przez zespół w ramach II etapu       3. Ocenie podlegać będą: - rekwizyty/ elementy scenografii, stroje, ruch sceniczny (0-1,5 pkt.) - ogólne wrażenie artystyczne, zgodność z tematem, oprawa muzyczna, scenariusz występu, czytelność przekazu, dobór repertuaru, (0-3,5 pkt. Do wykonania finałowego zadania może być zaangażowany jeden, kilku lub wszyscy członkowie zespołu. Bez względu na liczbę członków zespołu występujących na scenie nagradzani będą wszyscy członkowie zespołu zakwalifikowanego do finału, pod warunkiem osobistego uczestnictwa w finałowym etapie.  Konkurs finałowy odbywał się będzie przy udziale publiczności.  Zespół za to zadanie będzie mógł uzyskać maksymalnie 5 pkt. Czas trwania występu zespołu nie może być dłuższy niż 10 minut. Zespół będzie miał  dodatkowo maksymalnie 5 minut na przygotowanie sceny do występu. Organizatorzy zwracają się do członków zespołu o ścisłe dostosowanie się do powyższych obostrzeń czasowych, gdyż za przekroczenie przez zespół czasu przeznaczonego na występ będą odejmowane punkty – 0,5 pkt. z ogólnej liczby punktów uzyskanych przez zespół w ramach zmagań I, II i finałowego etapu. O fakcie tym zespół będzie oczywiście poinformowany.  Przypominamy, że o miejscu w Finale będzie decydowałasuma punktów, jakie poszczególne zespoły uzyskały podczas zmagań I, II i III tj. finałowego etapu konkursu. Dlatego każdy punkt uzyskany przez zespół jest bardzo ważny! W uzasadnionych przypadkach (np. choroba członka zespołu, zdarzenie losowe) zespół, który zakwalifikował się do finału może uzupełnić skład po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Organizatorom, przy czym należy pamiętać, że udział tej osoby musi być niezbędny do prawidłowego wykonania na scenie zadania finałowego.   Wszystkie zespoły są zobowiązane  dostarczyć do biura organizacyjnego konkursu tj. do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska  w terminie najpóźniej do 8 maja 2015 r.wszystkie materiały multimedialne, które ewentualnie będą wykorzystane przez zespół podczas występu (np. podkład muzyczny - format MP3, prezentacja,...). Zespoły zakwalifikowane do finału konkursu proszone są o zgłoszenie w terminie do 8 maja br.zapotrzebowania na elementy scenografii typu: stoliki, krzesła do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej tj. głównego organizatora konkursu.  Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający. Każdy zespół może umówić się na próbę – termin i godzinę należy uzgodnić z Dyrekcją Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel. 14/655-92-14. Wszystkim uczestnikom III etapu życzymy powodzenia! Jednocześnie informujemy, że szczegółowy program Finału konkursu „Bądź Wielkim”, zostanie zamieszczony na stronie konkursowej w późniejszym terminie! Organizatorzy konkursu: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.  13.04.2015         Rozstrzygnięto I etap konkursu „Bądź Wielkim”   Organizatorzy VIII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto I etap konkursu.    Do testu wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II przystąpiło ponad pół tysiąca uczniów z  39 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, mieleckiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.   Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 13.02.2015 r. do II etapu zakwalifikowała 34 pięcioosobowe zespoły, spełniające kryteria określone w regulaminie (członkowie zespołu indywidualnie uzyskali cnm. 80% punktów). W kategorii „szkoły podstawowe” do II etapu zakwalifikowanych zostało 10 zespołów: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej  - 1 zespół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku (powiat brzeski) -1 zespół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Laskówce Chorąskiej -1 zespół Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Luszowicach – 1 zespół Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim (powiat tarnowski) -1 zespół Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy (powiat tarnowski) –  2 zespoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – 1 zespół Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu – 1 zespół Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Ziempniowie (powiat mielecki) – 1 zespół W kategorii „gimnazja”  do II etapu zakwalifikowanych zostało 17 zespołów: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej  - 2 zespoły Publiczne Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku (powiat brzeski)  - 1 zespół Publiczne Gimnazjum nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim - 1 zespół Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach – 1 zespół Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mędrzechowie – 2 zespoły Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie - 2 zespoły Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Radgoszczy - 2 zespoły Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie - 4 zespoły Publiczne Gimnazjum im. Jędrzeja Cierniaka w Zaborowie (powiat brzeski) - 2 zespoły Publiczne Gimnazjum w Zawadzie (powiat tarnowski) - 1 zespół W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” do II etapu zakwalifikowanych zostało 7 zespołów: Zespół Szkół Ponagimnazjalnych im. W. Reymonta w Brniu - 2 zespoły Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - 3 zespoły Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - 1 zespół Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (powiat mielecki) – 1 zespół Laureaci I etapu konkursu–link Wszystkim laureatom I etapu serdecznie gratulujemy. Zespołom zakwalifikowanym do II etapu życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych. WAŻNE! INFORMACJE DLA SZKÓŁ oraz ZESPOŁÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU: FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE II ETAPU: Koordynatorów szkolnych, w których do II etapu zakwalifikowało się więcej niż 5 osób, prosimy o: a)      ustalenie składu pięcioosobowych zespołów: Koordynatorzy szkolni sami decydują, którzy uczniowie, spośród tych zakwalifikowanych do II etapu, wejdą w skład pięcioosobowych zespołów. W skład pięcioosobowych zespołów, o których wyżej mowa, mogą wchodzić uczniowie różnych klas z danej szkoły. Należy pamiętać, że o liczbie punktów jaka zostanie przydzielona zespołowi za I etap decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu z testu – więcej informacji na temat obliczania punktów znajduje się w dalszej części tej informacji. b)  przesłanie do Organizatorów zestawienia obejmującego: * nazwę szkoły, * numer zespołu (nadany przez szkołę: Zespół nr 1, Zespół nr 2, ...) * dane dotyczące członków poszczególnych zespołów (imię, nazwisko, klasa). Powyższe zestawienie należy przesłać w nieprzekaraczalnym terminie do 18 marca 2015 r. na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl 2. Organizatorzy przypominają, że Koordynatorzy szkolni są zobowiązani przesłać: * testy tylko tych uczniów, którzy zdobyli minimum 80% wymaganych punktów i zostali zakwalifikowani do II etapu, * podpisane oświadczenia (których wzór stanowi załącznik 2 lub 3 do regulaminu) wyłącznie tych uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu. II ETAP – PRACA KONKURSOWA Zwycięskie zespoły w ramach zmagań II etapu mają wykonać pracę przestrzenną przedstawiającą ich wyobrażenie SYMBOLU WOLNOŚCI. Praca ma być inspirowana wydarzeniami związanymi z przemianami ustrojowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jakie dokonały się w okresie 1988-1993. a)      praca powinna być czytelnie opisana:  pełna nazwa szkoły + numer zespołu + imiona i nazwiska członków zespołu, który ją wykonał; b)      maksymalne wymiary podstawy pracy 40 cm x 40 cm; c)      maksymalna wysokość pracy konkursowej (wysokość najwyżej położonego elementu pracy) – 50 cm; d)     technika wykonania pracy: dowolna z zastrzeżeniem, że materiały, z których wykonana będzie praca nie mogą być materiałami tłukącymi się i łatwo psującymi, praca musi być stabilna! e)      do pracy konkursowej na osobnej kartce formatu A4 (kartka zalaminowana lub w inny sposób zabezpieczona przed zniszczeniem) należy dołączyć KOMENTARZ do pracy: całość powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki – 13, odstęp 1; objętość komentarza – maksymalnie jedna strona A4 (przekroczenie wymaganej objętości komentarza będzie skutkowało obniżeniem punktacji za niezgodność z wytycznymi) w górnej części kartki (wytłuszczonączcionką) należy zamieścić podstawowe informacje dotyczące zespołu tj. pełna nazwa szkoły + numer zespołu (np. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – Zespół nr 2) + imiona i nazwiska członków zespołu wykonującego pracę + klasa do której uczęszczają, komentarz do pracy powinien objaśniać co przedstawia praca, jakie wydarzenia (związane z przemianami ustrojowymi w Europie Środkowo-Wschodniej) stały się inspiracją do jej wykonania oraz powinien uwzględniać własne przemyślenia zespołu nt. roli Jana Pawła II w dążeniach narodów do obalenia systemu komunistycznego (nawet jeśli Papież w ogóle nie był z wizytą w kraju, którego wydarzenia stały się inspiracją dla „symbolu wolności” tj. pracy konkursowej przedstawionej przez zespół). 2. Pracę konkursową wraz z komentarzem należy złożyć w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Breń 1, 33-210 Olesno w terminie do 31 marca 2015 r.       Centrum Polonii otwarte jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. 3. Złożone prace będą oceniane przez powołaną przez organizatorów Komisję konkursową według następujących kryteriów:  1) Zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza (m.in. format pracy, objętość komentarza): 0-0,5 pkt. 2) Ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy): 0-3 pkt. 3) Komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu): 0-1,5 pkt. 4. Ocena prac oraz wyniki II etapu konkursu (tj. podsumowanie I i II etapu) umieszczone zostaną na stronie internetowej konkursu w terminie do 13 kwietnia 2015 r.   5. Organizatorzy przypominają, że za każdy etap zespół może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Komisja konkursowa sporządzając listę zespołów, które zakwalifikują się do finałowego etapu będzie brała pod uwagę sumę punktów: a) uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)* b) przyznanych za pracę konkursową wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów). * Przykład obliczenia liczby punktów, jaką zespół może uzyskać za test: Suma punktów uzyskana przez poszczególnych członków zespołu podczas pisania testu zostanie podzielona przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia tj. 30 dla  - dla szkół podstawowych, 35  - dla szkół gimnazjalnych i 40 – dla szkół ponadgimnazjalnych) – uzyskany wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w górę         Przykład: szkoły podstawowe:      Zespół nr 1 (30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt) : 30 = 5 pkt Zespół nr 2 (29,5 pkt. + 20 pkt. + 19,5pkt. + 19 pkt. + 18 pkt) : 30 = 3,53 pkt Zespół nr 3 (24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt) : 30 = 4 pkt  Przykład: szkoły gimnazjalne:      Zespół nr 1 (35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt) : 35 = 5 pkt Zespół nr 2 (35 pkt. + 32 pkt. + 30 pkt. + 29 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4,40 pkt Zespół nr 3 (28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4 pkt Przykład: szkoły ponadgimnazjalne::      Zespół nr 1 (40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt) : 40 = 5 pkt Zespół nr 2 (40 pkt. + 39 pkt. + 36 pkt. + 34 pkt. + 32 pkt) : 40 = 4,53 pkt Zespół nr 3 (32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt) : 40 = 4 pkt III ETAP: FINAŁ - 15 maja 2015 r. Organizatorzy podjęli decyzję, że do finału zakwalifikowanych zostanie 12 zespołów (po cztery zespoły z każdej kategorii). Organizatorzy konkursu informują, że zadanie finałowe, wykonywane przez zespoły zakwalifikowane do III – finałowego etapu będzie nawiązywało do prac wykonanych przez zespoły w ramach II etapu. Finaliści będą mieli za zadanie przygotować montaż słowno-muzyczny ilustrujący wydarzenia, do których nawiązywała praca konkursowa przygotowana przez uczestników konkursu w ramach II etapu. Bliższe informacje na temat zadania finałowego, w tym kryteria oceny zostaną podane w terminie późniejszym. Przypominamy, że o miejscu w finale będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez zespół w poszczególnych etapach – tj. I, II i III – każdy zespół może uzyskać maksymalnie 15 punktów). Organizatorzy konkursu: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.  18.02.2015 r.   WAŻNE!INFORMACJA DLA SZKÓŁoraz UCZESTNIKÓW KONKURSU „BĄDŹ WIELKIM" 1. Organizatorzy VIII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez św. Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" przypominają, że termin przyjmowania zgłoszeń udziału w konkursie upływa w dniu 28.01.2015 r. – w uzasadnionych przypadkach zgłoszenia będzie można jeszcze przesłać do końca miesiąca stycznia br.:- na numer faxu: 014/642-22-29- bądź mailem na adres: zdrowie@powiatdabrowski.pl lub edukacja@powiatdabrowski.pl 2. Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez WSZYSTKICH uczestników konkursu stosownych oświadczeń stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (w przypadku uczniów niepełnoletnich) lub załącznik nr 3 (w przypadku uczniów pełnoletnich). 3. Informujemy, w dniu 10 lutego 2015 r. (wtorek) w szkołach zostaną przeprowadzone testy w ramach I etapu konkursu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut. Test będzie się składał z:- 30 pytań dla uczniów szkół podstawowych,- 35 pytań dla uczniów gimnazjów- i 40 pytań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na każde pytanie testowe będzie tylko jedna odpowiedź mająca potwierdzenie w materiałach przygotowanych przez Organizatorów. Odpowiedzi inne, pomimo że w innych źródłach mogą być wskazywane jako prawidłowe, nie będą uznawane za prawidłowe. Formularz testu zostanie przesłany drogą mailową na adres szkoły zgłaszającej uczestników konkursu w poniedziałek 9 lutego do południa. W wyjątkowych sytuacjach szkoła będzie mogła odebrać gotowe testy (w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczniów) w biurze organizacyjnym konkursu: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – I piętro, pokój nr 43. Jeżeli szkoła wybierze ten sposób odbioru testów proszę to zgłosić pracownikowi Starostwa Powiatowego - tel. 014/642-24-31 wewn. 243, w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego (czwartek). Zgodnie z regulaminem konkursu "Bądź Wielkim" I etap konkursu przeprowadzony będzie w szkołach zgłaszających uczestników konkursu. Za organizację tego etapu odpowiadają Koordynatorzy szkolni (osoby zgłaszające uczniów do konkursu).Oceny prac dokonują powołane na miejscu Komisje szkolne zgodnie z przesłanym przez Organizatora kluczem. Komisje w wyznaczonym terminie przesyłają do biura organizacyjnego konkursu protokół (zawierający informacje o liczbie uczniów, którzy przystąpili do testu, liczbie prac, które uzyskały cnm. 80%.) oraz najlepsze prace. Koordynator szkolny będzie zobowiązany: a) do dnia 12.02.2015 r. (czwartek) do godz. 15:00 przesłać na nr faxu: 14/642 22 29 lub na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl (skan) protokół z prac Komisji szkolnej wraz z imienną listą uczestników konkursu (wg otrzymanego wzoru).b) w terminie do 19.02.2015 r. przesłać:* testy tylko tych uczniów, którzy zdobyli minimum 80% wymaganych punktów,* podpisane oświadczenia wyłącznie tych uczniów, którzy w teście zdobyli minimum 80% wymaganych punktów. Wyniki I etapu konkursu, temat pracy konkursowej wykonywanej w ramach II etapu oraz kryteria jej oceny będą zamieszczone na stronie internetowej konkursu najpóźniej w terminie do 20 lutego 2015 r. Patroni honorowi:Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita KrakowskiBiskup Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski Patronat medialny:Radio RDN Małopolska         Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w VIII Regionalnym konkursie poświęconym wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim".   Konkurs ma charakter konkursu regionalnego, a jego głównym organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.   Współorganizatorami konkursu są: Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.   Konkurs ma na celu przybliżyć postać i nauki Papieża - Polaka, zachęcić uczniów do poznania czasów, w których żył św. Jan Paweł II, a także rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie uczestników konkursu.   Organizatorzy z przyjemnością informują, że konkurs co roku spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży nie tylko z powiatu dąbrowskiego, ale również z poza tego terenu. Potwierdza to m.in. fakt, że do VII edycji konkursu zgłosiło się prawie tysiąc uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, tarnowskiego, mieleckiego i nowosądeckiego.    Św. Jan Paweł II dał się poznać jako papież niezwykły, bijący wszelkie rekordy. Tysiące przemówień i audiencji, miliony przebytych kilometrów, wielka liczba ogłoszonych dokumentów, a także osób beatyfikowanych i kanonizowanych, obalone pod wpływem jego słów reżimy polityczne – to tylko niektóre z jego dokonań. Tegoroczna edycja poświęcona jest pontyfikatowi Jana Pawła II w okresie 16.10.1988 r. – 15.10.1993 r. Konkurs przebiegał będzie w III etapach: I etap – indywidualny na poziomie szkoły (I połowa lutego 2015 r.) II etap – grupowy dla zespołów szkolnych złożonych z uczniów zakwalifikowanych do II etapu na podstawie indywidualnych testów (31 marca 2015 r.) III etap – finał (15 maja 2015  r.) dla najlepszych zespołów szkolnych - po trzy szkolne zespoły w każdej kategorii uczniów.   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursu. Regulamin konkursu, karta zgłoszeń, oświadczenia oraz materiały konkursowe, są dostępne na stronie Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl (po prawej stronie – baner “Bądź Wielkim”). Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane w terminie do 28 stycznia 2015 r. Załączniki: Regulamin konkursu pn. „Bądź Wielkim” Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszeń Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie /Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie/ Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie Materiały konkursowe – szkoły podstawowe Materiały konkursowe – gimnazjum Materiały konkursowe – szkoły ponadgimnazjalne