Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zapraszamy do udziału w 21 edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”

Zapraszamy do udziału w 21 edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”

Zapraszamy do udziału w 21 edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski , skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE( 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2022”lub przesłać w formacie pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do dnia 15 lipca 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu dostępne na stronie: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

Konkurs ma zasięg ogólnopolski , skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska. Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi, Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi, Ochrona powietrza atmosferycznego, Ochrona i adaptacja do zmian klimatu, Edukacja ekologiczna, Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych, Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych, Odnawialne źródła energii, Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku, Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, Zrównoważony transport, Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE( 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2022”lub przesłać w formacie pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do dnia 15 lipca 2022 r. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu dostępne na stronie: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/