Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ZAPRASZAMY na kursy j.angielskiego oraz obsługi komputerowych aplikacji biurowych

ZAPRASZAMY na kursy j.angielskiego oraz obsługi komputerowych aplikacji biurowych

ZAPRASZAMY na kursy j.angielskiego oraz obsługi komputerowych aplikacji biurowych

Kursy są realizowane w ramach projektu „Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski" zamieszkałych na terenie 12 powiatów Małopolski i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeznaczone są dla osób PRACUJĄCYCH, które ukończyły 45 rok życia.

Kursy będą realizowane od stycznia 2010 do grudnia 2010, dla mieszkańców naszego powiatu.

Koszt udziału w kursach przedstawia się następująco:

1. Język angielski – 145,50 zł
2. Obsługa komputerowych aplikacji biurowych – 94,30 zł

Organizacja kursu j.angielskiego będzie obejmować 120 godzin dydaktycznych – 2 x w tygodniu po 2 godziny w dni robocze po godzinach pracy. Kurs będzie zakończony egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC.

Kurs komputerowych aplikacji biurowych obejmie naukę : arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, tworzenia prezentacji, obróbki graficznej i multimediów, podstaw administracji stroną internetową, archiwizacji danych, konserwacji systemu operacyjnego. Zajęcia będą przebiegać w czasie 80 godzin dydaktycznych (około 13 spotkań po godzinach pracy) w pracowniach komputerowych i zakończą się testem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia.

1 osoba może wziąć udział tylko w 1 kursie!!

Regulamin rekrutacji określa szczegółowo zasady przyjmowania uczestników na kursy i jest on dostępny w Informatorze Projektu( broszura) lub na stronie internetowej projektu www.norton.edu.pl

Zasady rekrutacji ustalają, że uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które w momencie rekrutacji ukończyły 45 rok życia, zatrudnione na podstawie:
umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zamieszkałe w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie powiatu dąbrowskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności lub podwyższeniem czy uzupełnieniem dotychczasowych kwalifikacji.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW:
zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą podpisania deklaracji o przystąpieniu do projektu.kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do wgląduoświadczenie o miejscu zamieszkaniaAnkieta rekrutacyjna ( deklaracja przystąpienia do projektu)

Zgłoszenie jest wiążące w momencie złożenia KOMPLETU dokumentów rekrutacyjnych i wniesieniu opłaty za kurs.

W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo test kwalifikacyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego (kurs językowy), lub zaawansowania znajomości obsługi komputera (kurs aplikacji biurowych).

Wsparciem dodatkowym dla 58 uczestników kursu językowego i 56 uczestników kursu obsługi aplikacji biurowych, jest przewidziany zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 zł za godzinę szkolenia.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW KURSÓW dla naszego powiatu odbywać się będzie w dniu 11.02.2010 r.(czwartek) o godz.15:30 – 16:30 w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej (w holu głównym obok sali obrad).
Kontakt: 507 026 415, 501 745 376

Opracowanie: Biuro Projektu CNJO NORTON

Kursy są realizowane w ramach projektu „Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski" zamieszkałych na terenie 12 powiatów Małopolski i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeznaczone są dla osób PRACUJĄCYCH, które ukończyły 45 rok życia. Kursy będą realizowane od stycznia 2010 do grudnia 2010, dla mieszkańców naszego powiatu. Koszt udziału w kursach przedstawia się następująco: 1. Język angielski – 145,50 zł2. Obsługa komputerowych aplikacji biurowych – 94,30 zł Organizacja kursu j.angielskiego będzie obejmować 120 godzin dydaktycznych – 2 x w tygodniu po 2 godziny w dni robocze po godzinach pracy. Kurs będzie zakończony egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC. Kurs komputerowych aplikacji biurowych obejmie naukę : arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, tworzenia prezentacji, obróbki graficznej i multimediów, podstaw administracji stroną internetową, archiwizacji danych, konserwacji systemu operacyjnego. Zajęcia będą przebiegać w czasie 80 godzin dydaktycznych (około 13 spotkań po godzinach pracy) w pracowniach komputerowych i zakończą się testem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia. 1 osoba może wziąć udział tylko w 1 kursie!! Regulamin rekrutacji określa szczegółowo zasady przyjmowania uczestników na kursy i jest on dostępny w Informatorze Projektu( broszura) lub na stronie internetowej projektu www.norton.edu.pl Zasady rekrutacji ustalają, że uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które w momencie rekrutacji ukończyły 45 rok życia, zatrudnione na podstawie:umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zamieszkałe w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie powiatu dąbrowskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności lub podwyższeniem czy uzupełnieniem dotychczasowych kwalifikacji. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW:zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą podpisania deklaracji o przystąpieniu do projektu.kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do wgląduoświadczenie o miejscu zamieszkaniaAnkieta rekrutacyjna ( deklaracja przystąpienia do projektu) Zgłoszenie jest wiążące w momencie złożenia KOMPLETU dokumentów rekrutacyjnych i wniesieniu opłaty za kurs. W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo test kwalifikacyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego (kurs językowy), lub zaawansowania znajomości obsługi komputera (kurs aplikacji biurowych). Wsparciem dodatkowym dla 58 uczestników kursu językowego i 56 uczestników kursu obsługi aplikacji biurowych, jest przewidziany zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 zł za godzinę szkolenia. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW KURSÓW dla naszego powiatu odbywać się będzie w dniu 11.02.2010 r.(czwartek) o godz.15:30 – 16:30 w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej (w holu głównym obok sali obrad).Kontakt: 507 026 415, 501 745 376 Opracowanie: Biuro Projektu CNJO NORTON