Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

X POWIATOWY KONKURS PALM, PISANEK ORAZ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z OKRESEM WIELKANOCY "BORUSOWA 2009"

Patronat honorowy :

Wiesław Krajewski - Starosta Powiatu Dąbrowskiego

Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów

Organizator:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Szkoła Podstawowa w Borusowej.

Cel imprezy:
- Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.
- Zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej poprzez zainteresowanie społeczeństwa tradycjami wielkanocnymi.

Przedmiot konkursu:
Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta ) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy.

Termin i miejsce imprezy:
Pisanki i plastyka obrzędowa będą przyjmowane do oceny w dniu 1 kwietnia 2009 r. (środa) w godzinach 1500 –1700 w Domu Strażaka w Borusowej.

Palmy Komisja Jury oceniać będzie w dniu 5 kwietnia br. (niedziela) w godzinach 1130 – 1230 w Borusowej.

Uwaga. Po upływie terminów wyznaczonych przez organizatora prace nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wyników i występy artystyczne odbędą się w dniu 5 kwietnia br. (niedziela palmowa) o godz. 1300 .

W części artystycznej wystąpi zespół wokalno-instrumentalny „ GENEZARETH" z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Przepisy ogólne:

każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów,

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Wiesław Lizak – dyr. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, tel. 6416016 lub 6416026 e-mail:gckgreboszow@interia.pl

Więcej informacji na stronie www.gckgreboszow.pl

Ocena i nagrody:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni dostarczone prace.
Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody pieniężne lub rzeczowe, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków.
Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Werdykt Komisji Jury jest niepodważalny.

Zapraszamy!

opracowanie: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie

X POWIATOWY KONKURS PALM, PISANEK ORAZ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z OKRESEM WIELKANOCY "BORUSOWA 2009" Patronat honorowy : Wiesław Krajewski - Starosta Powiatu Dąbrowskiego Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Współorganizatorzy:Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejSzkoła Podstawowa w Borusowej. Cel imprezy:- Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.- Zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej poprzez zainteresowanie społeczeństwa tradycjami wielkanocnymi. Przedmiot konkursu:Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta ) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy. Termin i miejsce imprezy:Pisanki i plastyka obrzędowa będą przyjmowane do oceny w dniu 1 kwietnia 2009 r. (środa) w godzinach 1500 –1700 w Domu Strażaka w Borusowej. Palmy Komisja Jury oceniać będzie w dniu 5 kwietnia br. (niedziela) w godzinach 1130 – 1230 w Borusowej. Uwaga. Po upływie terminów wyznaczonych przez organizatora prace nie będą podlegały ocenie. Ogłoszenie wyników i występy artystyczne odbędą się w dniu 5 kwietnia br. (niedziela palmowa) o godz. 1300 . W części artystycznej wystąpi zespół wokalno-instrumentalny „ GENEZARETH" z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Przepisy ogólne: każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów, Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Wiesław Lizak – dyr. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, tel. 6416016 lub 6416026 e-mail:gckgreboszow@interia.pl Więcej informacji na stronie www.gckgreboszow.pl Ocena i nagrody: Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni dostarczone prace.Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody pieniężne lub rzeczowe, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków.Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.Werdykt Komisji Jury jest niepodważalny. Zapraszamy! opracowanie: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie