Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2021 rok

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2021 rok

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2021 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Jest to najważniejszy dokument określający zakres współpracy samorządu powiatowego z sektorem pozarządowym.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu można zgłaszać na specjalnym formularzu (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2020 r. pocztą, faksem lub mailem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Jest to najważniejszy dokument określający zakres współpracy samorządu powiatowego z sektorem pozarządowym. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu można zgłaszać na specjalnym formularzu (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2020 r. pocztą, faksem lub mailem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza. Pliki do pobrania Pobierz plik załącznik nr 1 - Ogłoszenie.pdf Pobierz plik załącznik nr 2 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy ….pdf Pobierz plik załącznik nr 3 - Formularz uwag.docx