Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2023 rok

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2023 rok

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2023 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu można zgłaszać na specjalnym formularzu (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2022 r. pocztą, faksem lub mailem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu można zgłaszać na specjalnym formularzu (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2022 r. pocztą, faksem lub mailem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza. Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz konsultacji.docx Pobierz plik Uchwała Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy …”.pdf