Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. pn. „Nie bądź dzik – chroń przyrodę" realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i będzie polegał na stworzeniu prezentacji multimedialnej na temat sposobów ochrony dzikich zwierząt w powiecie dąbrowskim ze szczególnym uwzględnieniem roli lokalnych kół łowieckich w tym procesie.

W konkursie zostaną nagrodzone prace trzech najlepszych klas/grup. Zwycięskie klasy zostaną zaproszone na wystawę pokonkursową oraz warsztaty ekologiczne. Podczas warsztatów zostaną omówione min. działania myśliwych i leśników na rzecz ochrony przyrody. Uczestnicy konkursu wezmą również udział w montażu paśników dla zwierząt. Dla zwycięskich klas przewidziane są zestawy nagród ekologicznych.

Poprzez udział w konkursie, chcemy zachęcić jak najszersze grono uczniów do zaznajomienia się z tematem ochrony dzikich zwierząt. Chcemy także rozbudzić i pogłębić zamiłowanie oraz szacunek dla przyrody oraz rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie uczestników konkursu.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o zapoznanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli z informacjami na temat konkursu oraz zachęcenia ich do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu ekologicznego „Nie bądź dzik – chroń przyrodę".
Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika na udział w konkursie.
Karta zgłoszenia do konkursu ekologicznego.

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. pn. „Nie bądź dzik – chroń przyrodę" realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i będzie polegał na stworzeniu prezentacji multimedialnej na temat sposobów ochrony dzikich zwierząt w powiecie dąbrowskim ze szczególnym uwzględnieniem roli lokalnych kół łowieckich w tym procesie. W konkursie zostaną nagrodzone prace trzech najlepszych klas/grup. Zwycięskie klasy zostaną zaproszone na wystawę pokonkursową oraz warsztaty ekologiczne. Podczas warsztatów zostaną omówione min. działania myśliwych i leśników na rzecz ochrony przyrody. Uczestnicy konkursu wezmą również udział w montażu paśników dla zwierząt. Dla zwycięskich klas przewidziane są zestawy nagród ekologicznych. Poprzez udział w konkursie, chcemy zachęcić jak najszersze grono uczniów do zaznajomienia się z tematem ochrony dzikich zwierząt. Chcemy także rozbudzić i pogłębić zamiłowanie oraz szacunek dla przyrody oraz rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie uczestników konkursu. Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o zapoznanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli z informacjami na temat konkursu oraz zachęcenia ich do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Do pobrania: Regulamin konkursu ekologicznego „Nie bądź dzik – chroń przyrodę".Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika na udział w konkursie.Karta zgłoszenia do konkursu ekologicznego.