Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

  W listopadzie 2014 r. został zawarty Kontrakt Terytorialny między Rządem RP a Województwem Małopolskim, który zawiera wykaz kluczowych inwestycji na terenie Małopolski do roku 2020.

  W spisie zadań podstawowych znajduje się budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Na ten cel przewidziano rządowe gwarancje finansowe do kwoty 220 mln zł. Aktualnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowuje projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program określi listę zadań, czas ich realizacji oraz źródeł finansowania. Program podlega zatwierdzeniu przez Radę Ministrów. Najnowsza wersja programu z 22 grudnia 2014 r. skierowana została do publicznej konsultacji, która potrwa do 30 stycznia 2015 r.

  W ministerialnym projekcie tego programu zapisano budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w latach 2016-2018.

  Z uwagi na to, że zadanie ma pełną dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę z 2012 r. konieczne jest podjęcie starań o przyspieszenie rozpoczęcia budowy na rok 2015. Taki postulat powinien być zgłoszony w ramach konsultacji publicznych.

  Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski wraz z byłym burmistrzem Stanisławem Początkiem, przedstawili ten postulat Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej a zarazem Posłance na Sejm RP Pani Urszuli Augustyn.

  Starosta powołał też zespół, który zajmie się sprawną organizacją konsultacji społecznych na terenie powiatu dąbrowskiego. Pracą zespołu kieruje Starosta Tadeusz Kwiatkowski a członkami zespołu są: Marek Kopia – Wicestarosta, Stanisław Początek – były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, który od lat koordynował starania o budowę obwodnicy, mł. insp. Andrzej Kupiec – Komendant Powiatowy Policji, st. bryg. Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu, Paweł Drożdż – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego, Józef Misiaszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Bogdan Bigos - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Władysław Knutelski – Radny Rady Miejskiej (Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2010-2014).

  Podajemy przykładowo wzór formularza zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych. Formularze papierowe odpowiednio wypełnione należy złożyć w Starostwie Powiatowym do dnia 26 stycznia 2015 r. na Dziennik Podawczy – parter. Formularz w wersji elektronicznej można wysłać bezpośrednio na adres e-mail konsultacjepbdk@mir.gov.pl. Uwagi do programu mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne. Od naszego wspólnego zaangażowania w proces konsultacji zależy termin rozpoczęcia tej bardzo ważnej inwestycji drogowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

  Link do informacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu konsultacji publicznych, gdzie udostępniony jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023:

http://www.mir.gov.pl/Transport/Infrastruktura_drogowa/Program_Budowy_Drog_Krajowych/program20142023/Strony/Program_2014_2023.aspx

Formularz zgłaszania uwag_doc

Formularz zgłaszania uwag_pdf

Przykładowo wypełniony formularz zgłaszania uwag dotyczący przyspieszenia rozpoczęcia budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej_doc

  W listopadzie 2014 r. został zawarty Kontrakt Terytorialny między Rządem RP a Województwem Małopolskim, który zawiera wykaz kluczowych inwestycji na terenie Małopolski do roku 2020.   W spisie zadań podstawowych znajduje się budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Na ten cel przewidziano rządowe gwarancje finansowe do kwoty 220 mln zł. Aktualnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowuje projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program określi listę zadań, czas ich realizacji oraz źródeł finansowania. Program podlega zatwierdzeniu przez Radę Ministrów. Najnowsza wersja programu z 22 grudnia 2014 r. skierowana została do publicznej konsultacji, która potrwa do 30 stycznia 2015 r.   W ministerialnym projekcie tego programu zapisano budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w latach 2016-2018.   Z uwagi na to, że zadanie ma pełną dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę z 2012 r. konieczne jest podjęcie starań o przyspieszenie rozpoczęcia budowy na rok 2015. Taki postulat powinien być zgłoszony w ramach konsultacji publicznych.   Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski wraz z byłym burmistrzem Stanisławem Początkiem, przedstawili ten postulat Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej a zarazem Posłance na Sejm RP Pani Urszuli Augustyn.   Starosta powołał też zespół, który zajmie się sprawną organizacją konsultacji społecznych na terenie powiatu dąbrowskiego. Pracą zespołu kieruje Starosta Tadeusz Kwiatkowski a członkami zespołu są: Marek Kopia – Wicestarosta, Stanisław Początek – były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, który od lat koordynował starania o budowę obwodnicy, mł. insp. Andrzej Kupiec – Komendant Powiatowy Policji, st. bryg. Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu, Paweł Drożdż – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego, Józef Misiaszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Bogdan Bigos - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Władysław Knutelski – Radny Rady Miejskiej (Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2010-2014).   Podajemy przykładowo wzór formularza zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych. Formularze papierowe odpowiednio wypełnione należy złożyć w Starostwie Powiatowym do dnia 26 stycznia 2015 r. na Dziennik Podawczy – parter. Formularz w wersji elektronicznej można wysłać bezpośrednio na adres e-mail konsultacjepbdk@mir.gov.pl. Uwagi do programu mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne. Od naszego wspólnego zaangażowania w proces konsultacji zależy termin rozpoczęcia tej bardzo ważnej inwestycji drogowej w Dąbrowie Tarnowskiej.   Link do informacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu konsultacji publicznych, gdzie udostępniony jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023: http://www.mir.gov.pl/Transport/Infrastruktura_drogowa/Program_Budowy_Drog_Krajowych/program20142023/Strony/Program_2014_2023.aspx Formularz zgłaszania uwag_doc Formularz zgłaszania uwag_pdf Przykładowo wypełniony formularz zgłaszania uwag dotyczący przyspieszenia rozpoczęcia budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej_doc