Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY POWIATU W DĄRROWIE TARNOWSKIEJ III KADENCJI

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY POWIATU W DĄRROWIE TARNOWSKIEJ III KADENCJI

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY POWIATU W DĄRROWIE TARNOWSKIEJ III KADENCJI

W dniu 28 grudnia 2006 r. /tj. czwartek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B.Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5. zapytania i interpelacje radnych,
6. podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Roberta Pantery do Rady Powiatu Pana Lesława Wieczorka,
7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz określenia liczby jej członków,
9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2006 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,
10. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
11. podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych przez Powiat w Dąbrowie Tarnowskiej,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2006 r.,
13. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
14. wolne wnioski,
15. zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dniu 28 grudnia 2006 r. /tj. czwartek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B.Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2. przyjęcie porządku obrad,3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5. zapytania i interpelacje radnych,6. podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Roberta Pantery do Rady Powiatu Pana Lesława Wieczorka,7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz określenia liczby jej członków,9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2006 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,10. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,11. podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych przez Powiat w Dąbrowie Tarnowskiej,12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2006 r.,13. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,14. wolne wnioski,15. zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.