Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na seminarium

Zaproszenie na seminarium

Zaproszenie na seminarium

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Ośrodek w Tarnowie zaprasza do udziału w seminarium pt. „Spółdzielnia socjalna RATEL – doświadczenia MISTiA w realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL", które odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 roku w Tarnowie, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 38 (parter), w godzinach: 10:00 – 14:30.

Celem seminarium jest przekazanie doświadczeń FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w uruchamianiu Spółdzielni Socjalnej RATEL w Krakowie. Doświadczenie to jest świadectwem na możliwość stosowania bogatego instrumentarium ekonomii społecznej w pracach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz reintegracją społeczną i zawodową osób marginalizowanych lub wykluczonych z otwartego rynku pracy. W dobie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, przekładającego się na istotne spowolnienie tempa rozwoju gospodarek (w tym również polskiej) oraz w sytuacji zapowiadanych wzrostów stopy i liczby bezrobotnych w Polsce, poznawanie sprawdzonych metod ograniczania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego jest ze wszech miar pożądane oraz może być przydatne w prowadzeniu działań szczególnie na poziomie lokalnym. Uważamy zatem, że seminarium to jest bardziej adekwatne obecnie niż jeszcze rok temu. Wskazuje ono na praktyczny wymiar zrealizowanego projektu, który stał się summą doświadczeń i wiedzy wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. Dość wspomnieć, iż powstała w wyniku realizacji projektu „Możemy więcej" spółdzielnia socjalna jest jednym z nielicznych przykładów sukcesu przyjętej metodologii pracy z osobami wykluczonymi z rynku pracy. Tym silniejszy jest to argument za tym, by podzielić się z uczestnikami seminarium wiedzą i praktycznym doświadczeniem, jak przygotować i wdrożyć skuteczną receptę na sukces osób, które często pozostają już poza nadzieją na realną poprawę swego losu.

Do udziału w seminarium zapraszamy:
- osoby pracujące z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w jednostkach pomocy społecznej,
- pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i społecznych, jednostek kościołów i związków wyznaniowych, pracujących z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą trudną,
- pracowników policji i urzędów,
- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, zamieszkałe i pracujące na terenie powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego ziemskiego.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ponieważ jest ono organizowane w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kadr integracji społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.3.
Seminarium poprowadzi Jacek Kwiatkowski – Dyrektor Wydziału Programów i Projektów FRDL MISTiA, kierownik projektu pt. "MOŻEMY WIĘCEJ - Partnerstwo na rzecz Spółdzielni Socjalnych" finansowanego z funduszy Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia udziału w seminarium, którą po wypełnieniu prosimy odesłać do dnia 2.02.2009 r. na adres: Ośrodek MISTiA w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów, fax: 014 621 22 16.

Z poważaniem

Anna Gruszczyńska

Kierownik Ośrodka MISTiA w Tarnowie

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.doc

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Ośrodek w Tarnowie zaprasza do udziału w seminarium pt. „Spółdzielnia socjalna RATEL – doświadczenia MISTiA w realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL", które odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 roku w Tarnowie, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 38 (parter), w godzinach: 10:00 – 14:30. Celem seminarium jest przekazanie doświadczeń FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w uruchamianiu Spółdzielni Socjalnej RATEL w Krakowie. Doświadczenie to jest świadectwem na możliwość stosowania bogatego instrumentarium ekonomii społecznej w pracach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz reintegracją społeczną i zawodową osób marginalizowanych lub wykluczonych z otwartego rynku pracy. W dobie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, przekładającego się na istotne spowolnienie tempa rozwoju gospodarek (w tym również polskiej) oraz w sytuacji zapowiadanych wzrostów stopy i liczby bezrobotnych w Polsce, poznawanie sprawdzonych metod ograniczania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego jest ze wszech miar pożądane oraz może być przydatne w prowadzeniu działań szczególnie na poziomie lokalnym. Uważamy zatem, że seminarium to jest bardziej adekwatne obecnie niż jeszcze rok temu. Wskazuje ono na praktyczny wymiar zrealizowanego projektu, który stał się summą doświadczeń i wiedzy wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. Dość wspomnieć, iż powstała w wyniku realizacji projektu „Możemy więcej" spółdzielnia socjalna jest jednym z nielicznych przykładów sukcesu przyjętej metodologii pracy z osobami wykluczonymi z rynku pracy. Tym silniejszy jest to argument za tym, by podzielić się z uczestnikami seminarium wiedzą i praktycznym doświadczeniem, jak przygotować i wdrożyć skuteczną receptę na sukces osób, które często pozostają już poza nadzieją na realną poprawę swego losu. Do udziału w seminarium zapraszamy:- osoby pracujące z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w jednostkach pomocy społecznej,- pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i społecznych, jednostek kościołów i związków wyznaniowych, pracujących z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,- nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą trudną,- pracowników policji i urzędów,- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, zamieszkałe i pracujące na terenie powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego ziemskiego. Udział w seminarium jest bezpłatny, ponieważ jest ono organizowane w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kadr integracji społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.3.Seminarium poprowadzi Jacek Kwiatkowski – Dyrektor Wydziału Programów i Projektów FRDL MISTiA, kierownik projektu pt. "MOŻEMY WIĘCEJ - Partnerstwo na rzecz Spółdzielni Socjalnych" finansowanego z funduszy Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia udziału w seminarium, którą po wypełnieniu prosimy odesłać do dnia 2.02.2009 r. na adres: Ośrodek MISTiA w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów, fax: 014 621 22 16. Z poważaniem Anna Gruszczyńska Kierownik Ośrodka MISTiA w Tarnowie ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.doc