Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na seminarium promocyjno-informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zaproszenie na seminarium promocyjno-informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W imieniu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie, którego działalność finansowana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - zapraszamy na seminarium promocyjno-informacyjne dotyczące podsumowania etapu realizacji projektu oraz najnowszych informacji związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w Małopolsce. Spotkanie objęte patronatem Starosty Dąbrowskiego odbędzie się w dniu 12 grudnia b.r. w godz. 12.00-15.00, w sali konferencyjnej Starostwa, ul. Joselewicza 5.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie powstał aby promować Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jako źródło dofinansowania projektów związanych z zasobami ludzkimi, informować i szkolić potencjalnych projektodawców w zakresie tworzenia projektów do EFS, a także pomagać i doradzać w kreowaniu pomysłów na dobre projekty oraz wpierać przy tworzeniu lokalnych inicjatyw z obszaru EFS i partnerstwa do ich realizacji. W związku z lokalizacją Ośrodka - jego działania skierowane są do mieszkańców powiatów: tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną najnowsze informacje na temat wdrażania PO KL, w tym szczególnie komponentu regionalnego, a także wymogów formalnych i interpretacji formułowanych przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) i Instytucję Pośredniczącą II st. (Wojewódzki Urząd Pracy).

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy są potencjalnymi beneficjantami PO KL, a szczególnie przedstawicieli sektora samorządowego, organizacji pozarządowych, sektora edukacji oraz organizacji przedsiębiorców z terenu powiatu dąbrowskiego.

Zgłoszenia (maksymalnie 20 osób) prosimy kierować do dnia 8 grudnia do sekretariatu Regionalnego Ośrodka EFS do p. Ewy Golec pod adres e-mail: egolec@gmail.com lub telefonicznie - (014) 6556 985. Udział w seminarium jest bezpłatny, a o uczestnictwie w nim decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:
12.00 - 12.30 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie – podsumowanie dotychczasowych działań w roku 2007
12.30 – 13.00 Działania partnerskie jako droga do rozwoju lokalnego, stan przygotowań instytucji subregionu do aplikowania o środki z EFS, propozycje projektów partnerskich – kompendium zebranych informacji i doświadczeń
13.00 – 14.00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce – stan działań na grudzień 2007, ogłoszone i planowane konkursy
14.00 – 15.00 Dyskusja
15.00 Poczęstunek

W imieniu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie, którego działalność finansowana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - zapraszamy na seminarium promocyjno-informacyjne dotyczące podsumowania etapu realizacji projektu oraz najnowszych informacji związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w Małopolsce. Spotkanie objęte patronatem Starosty Dąbrowskiego odbędzie się w dniu 12 grudnia b.r. w godz. 12.00-15.00, w sali konferencyjnej Starostwa, ul. Joselewicza 5. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie powstał aby promować Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jako źródło dofinansowania projektów związanych z zasobami ludzkimi, informować i szkolić potencjalnych projektodawców w zakresie tworzenia projektów do EFS, a także pomagać i doradzać w kreowaniu pomysłów na dobre projekty oraz wpierać przy tworzeniu lokalnych inicjatyw z obszaru EFS i partnerstwa do ich realizacji. W związku z lokalizacją Ośrodka - jego działania skierowane są do mieszkańców powiatów: tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną najnowsze informacje na temat wdrażania PO KL, w tym szczególnie komponentu regionalnego, a także wymogów formalnych i interpretacji formułowanych przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) i Instytucję Pośredniczącą II st. (Wojewódzki Urząd Pracy). Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy są potencjalnymi beneficjantami PO KL, a szczególnie przedstawicieli sektora samorządowego, organizacji pozarządowych, sektora edukacji oraz organizacji przedsiębiorców z terenu powiatu dąbrowskiego. Zgłoszenia (maksymalnie 20 osób) prosimy kierować do dnia 8 grudnia do sekretariatu Regionalnego Ośrodka EFS do p. Ewy Golec pod adres e-mail: egolec@gmail.com lub telefonicznie - (014) 6556 985. Udział w seminarium jest bezpłatny, a o uczestnictwie w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Program:12.00 - 12.30 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie – podsumowanie dotychczasowych działań w roku 200712.30 – 13.00 Działania partnerskie jako droga do rozwoju lokalnego, stan przygotowań instytucji subregionu do aplikowania o środki z EFS, propozycje projektów partnerskich – kompendium zebranych informacji i doświadczeń13.00 – 14.00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce – stan działań na grudzień 2007, ogłoszone i planowane konkursy14.00 – 15.00 Dyskusja15.00 Poczęstunek