Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWATU

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWATU

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWATU

Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w dniu 14 grudnia 2006 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.
Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego,
7) powołanie Komisji Rewizyjnej,
8) powołanie stałych komisji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
9) delegowanie radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego,
10) zmiany w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2006 r.,
11) zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym w 2006 r.,
12) zgoda na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,
13) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.,
14) informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2005,
15) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
16) wolne wnioski,
17) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Kita

Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w dniu 14 grudnia 2006 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego,7) powołanie Komisji Rewizyjnej,8) powołanie stałych komisji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,9) delegowanie radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego,10) zmiany w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2006 r.,11) zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym w 2006 r.,12) zgoda na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,13) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.,14) informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2005,15) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,16) wolne wnioski,17) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Przewodniczący Rady PowiatuAndrzej Kita