Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 lipca 2007 r. /tj. wtorek/ o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 - sala narad.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Dąbrowskiego,
7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007-2013",
8) ocena stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006,
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2006 r.,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,
11) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2007 r.,
12) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu radnym Rady Powiatu wDąbrowie Tarnowskiej kosztów podróży służbowej,
13) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
14) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
15) wolne wnioski,
16) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podstawa prawna do urlopowania:

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Kita

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 lipca 2007 r. /tj. wtorek/ o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 - sala narad. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Dąbrowskiego,7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007-2013",8) ocena stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006,9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2006 r.,10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,11) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za I półrocze 2007 r.,12) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu radnym Rady Powiatu wDąbrowie Tarnowskiej kosztów podróży służbowej,13) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,14) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,15) wolne wnioski,16) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Podstawa prawna do urlopowania: Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów. Przewodniczący Rady PowiatuAndrzej Kita