Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2007 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,
7) podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku nieruchomym,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2007,
10) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia pracowników Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
11) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
12) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
13) podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
15) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
16) wolne wnioski,
17) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2007 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,7) podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku nieruchomym,9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2007,10) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia pracowników Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,11) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,12) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,13) podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,15) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,16) wolne wnioski,17) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.