Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 marca 2007 r. /tj. piątek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie wzoru herbu i flagi Powiatu Dąbrowskiego,
7) podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej,
8) podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Naprawczego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej polegającego na docelowym przekształceniu w „Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę”,
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Województwu Małopolskiemu,
11) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
12) wolne wnioski,
13) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 marca 2007 r. /tj. piątek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2) przyjęcie porządku obrad, 3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5) zapytania i interpelacje radnych, 6) podjęcie uchwały w sprawie wzoru herbu i flagi Powiatu Dąbrowskiego, 7) podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej, 8) podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Naprawczego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej polegającego na docelowym przekształceniu w „Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę”, 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Województwu Małopolskiemu, 11) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, 12) wolne wnioski, 13) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.