Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 marca 2007 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,
7) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2006 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
9) podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2007 r.,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku nieruchomym,
12) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
13) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
14) wolne wnioski,
15) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 marca 2007 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,7) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2006 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,9) podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2007 r.,10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku nieruchomym,12) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,13) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,14) wolne wnioski,15) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.