Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu w dniu 27 kwietnia 2012r. /tj. piątek/ o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 odbędzie się Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.


Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012-2021,
9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dyrektora Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu,
10) podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,
11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
12) podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
13) podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2012-2014,
14) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
15) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na odnowienie polichromii ścian bocznych i sufitu w Kościele Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy,
16) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu,
17) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację prospektu organowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
18) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
19) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
20) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
21) ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Dąbrowskiego,
22) sprawozdanie z realizacji w roku 2011 Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
23) wolne wnioski,
24) zamknięcie obrad.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu w dniu 27 kwietnia 2012r. /tj. piątek/ o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 odbędzie się Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok,8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012-2021,9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dyrektora Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu,10) podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,12) podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,13) podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2012-2014,14) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,15) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na odnowienie polichromii ścian bocznych i sufitu w Kościele Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy,16) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowych ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu,17) podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację prospektu organowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,18) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,19) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,20) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,21) ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Dąbrowskiego,22) sprawozdanie z realizacji w roku 2011 Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,23) wolne wnioski,24) zamknięcie obrad.