Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. /tj. piątek/ o godz. 8.30. w budynku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu
 5. Zapytania i interpelacje radnych
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Zrzeszeniem Amerykańsko-Polskim
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu dworsko-parkowego Konopków w Brniu”
 20. Wolne wnioski
 21. Zamknięcie obrad

 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. /tj. piątek/ o godz. 8.30. w budynku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbędzie się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu Zapytania i interpelacje radnych Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Zrzeszeniem Amerykańsko-Polskim Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu dworsko-parkowego Konopków w Brniu” Wolne wnioski Zamknięcie obrad