Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 17 października 2013r. (czwartek) o godzinie 10.00 w budynku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na remont istniejącego dźwigu windowego w holu budynku głównego ZOZ,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2013 – 2016”,
 11. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.”,
 12. podjęcie uchwały w sprawie zgody na wynajem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
 14. wolne wnioski,
 15. zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 17 października 2013r. (czwartek) o godzinie 10.00 w budynku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na remont istniejącego dźwigu windowego w holu budynku głównego ZOZ, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2013 – 2016”, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.”, podjęcie uchwały w sprawie zgody na wynajem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, wolne wnioski, zamknięcie obrad.