Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2013r. (piątek) o godzinie 10.00 w budynku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5. zapytania i interpelacje radnych,
6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,
9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/242/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska,
10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
12. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.",
13. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za rok szkolny 2012/2013,
14. informacja o stanie środowiska – Powiat Dąbrowski w 2012 roku,
15. wolne wnioski,
16. zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2013r. (piątek) o godzinie 10.00 w budynku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Proponowany porządek obrad: 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2. przyjęcie porządku obrad,3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5. zapytania i interpelacje radnych,6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013,8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/242/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska,10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,12. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.",13. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za rok szkolny 2012/2013,14. informacja o stanie środowiska – Powiat Dąbrowski w 2012 roku,15. wolne wnioski,16. zamknięcie obrad.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG