Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

  Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej - sala obrad.

Proponowany porzadek obrad:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2. złożenie ślubowania

3. przyjęcie porządku obrad,

4. przyjęcie protokołu z poprzednej sesji,

5. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

6. zapytania i interpelacje radnych,

7. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

8. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie w sprawie:

- zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015,

- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok,

- opinii do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dąbrowkiego,

b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,

c) odczytania stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,

d) odczyatnie stanowiska Zarządu Powiatu,

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz ich przeglosowanie,

f) glosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok wraz z autopoprawką do projektu Uchwały Budzetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok,

9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025,

10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,

11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025,

12. podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,

14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,

15. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,

16. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,

17. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej,

18. podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

19. podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

20. podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

21. wolne wnioski,

22. zamknięcie obrad.

  Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej - sala obrad. Proponowany porzadek obrad: 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2. złożenie ślubowania 3. przyjęcie porządku obrad, 4. przyjęcie protokołu z poprzednej sesji, 5. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 6. zapytania i interpelacje radnych, 7. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, 8. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015: a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie w sprawie: - zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015, - opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok, - opinii do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dąbrowkiego, b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu, c) odczytania stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, d) odczyatnie stanowiska Zarządu Powiatu, e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz ich przeglosowanie, f) glosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok wraz z autopoprawką do projektu Uchwały Budzetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok, 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025, 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014, 11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025, 12. podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, 14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, 15. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, 16. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, 17. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, 18. podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 19. podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 20. podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 21. wolne wnioski, 22. zamknięcie obrad.