Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

  Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (tj. czwartek) o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej - sala obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2. przyjęcie porządku obrad,

3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

5. zapytania i interpelacje radnych,

6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015,

8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025,

9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych oraz środków trwałych i wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego znajdującego się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z wyposażeniem,

12. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

13. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

14. sprawozdanie roczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z osiągniętych w 2014r. dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali,

15. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,

16. wolne wnioski,

17. zamknięcie obrad.

  Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (tj. czwartek) o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej - sala obrad. Proponowany porządek obrad: 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2. przyjęcie porządku obrad, 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5. zapytania i interpelacje radnych, 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015, 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025, 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych oraz środków trwałych i wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego znajdującego się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z wyposażeniem, 12. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 13. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 14. sprawozdanie roczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z osiągniętych w 2014r. dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali, 15. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, 16. wolne wnioski, 17. zamknięcie obrad.