Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015r. /tj. czwartek/ o godz. 1400 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – sala obrad.

Proponowany porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie   protokołu   z   poprzedniej  sesji,

4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

5) zapytania i interpelacje radnych,

6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015,

8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015 – 2025,

9) podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, mającego siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33,

10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

11) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a miejscowością Kružlov – Republika Słowacji,

12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok,

13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok,

14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok,

15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok,

16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok,

17) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017,

18) podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,

19) ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w 2014 roku, 

20) wolne wnioski,

21) zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015r. /tj. czwartek/ o godz. 1400 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – sala obrad. Proponowany porządek obrad:  1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2) przyjęcie porządku obrad, 3) przyjęcie   protokołu   z   poprzedniej  sesji, 4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5) zapytania i interpelacje radnych, 6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, 7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015, 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015 – 2025, 9) podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, mającego siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 11) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a miejscowością Kružlov – Republika Słowacji, 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok, 13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok, 14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok, 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok, 16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2015 rok, 17) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017, 18) podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 19) ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim w 2014 roku,  20) wolne wnioski, 21) zamknięcie obrad.