Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 marca 2008r. /tj. piątek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego działań zmierzających do objęcia przez Prezydenta RP patronatu nad przedsięwzięciem pn. „Regionalne Centrum Polonii w Brniu",
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
10) podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,
12) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2007 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013, za okres 2005-2007,
15) podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2008 rok,
16) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 roku dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
17) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
18) ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w roku 2007,
19) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
20) wolne wnioski,
21) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 marca 2008r. /tj. piątek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego działań zmierzających do objęcia przez Prezydenta RP patronatu nad przedsięwzięciem pn. „Regionalne Centrum Polonii w Brniu",7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,10) podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,12) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2007 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013, za okres 2005-2007,15) podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2008 rok,16) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 roku dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,17) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,18) ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w roku 2007,19) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,20) wolne wnioski,21) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.