Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. złożenie ślubowania,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
5. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
6. zapytania i interpelacje radnych,
7. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015–2025,
11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2016,
12. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.",
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie kosztów związanych z diagnozą i orzecznictwem dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu dąbrowskiego,
14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2015 r.,
15. podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na cele publiczne na rzecz Gminy Dąbrowa Tarnowska,
17. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2016r.,
18. informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach egzaminów,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie posiedzenia.

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad:1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2. złożenie ślubowania,3. przyjęcie porządku obrad,4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,5. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,6. zapytania i interpelacje radnych,7. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2015 rok,10. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015–2025,11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2016,12. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.",13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie kosztów związanych z diagnozą i orzecznictwem dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu dąbrowskiego,14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2015 r.,15. podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2015 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na cele publiczne na rzecz Gminy Dąbrowa Tarnowska,17. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2016r.,18. informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach egzaminów,19. wolne wnioski,20. zamknięcie posiedzenia.