Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 1000 w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

3. przyjęcie porządku obrad,

4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

5. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

6. zapytania i interpelacje radnych,

7. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,

9. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2016:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie:
- zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2016,
- opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok,
- opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dąbrowskiego,
b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,
c) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok,

9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015,

10. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025,

11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok,

12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020,

13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,

14. sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za I półrocze 2015 r.,

15. wolne wnioski,

16. zamknięcie posiedzenia.

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 1000 w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 3. przyjęcie porządku obrad, 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 5. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 6. zapytania i interpelacje radnych, 7. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, 8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, 9. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2016: a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie:- zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2016,- opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok,- opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dąbrowskiego,b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,c) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,e) dyskusja,f) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok, 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015, 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025, 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok, 12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020, 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, 14. sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za I półrocze 2015 r., 15. wolne wnioski, 16. zamknięcie posiedzenia.