Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008r. /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 – sala narad.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie,
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
e) dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2013
9) podjecie uchwały w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej,
10) informacja z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007r.,
11) informacja dotycząca podjętych działań zagospodarowania zabytków Powiatu Dąbrowskiego,
12) informacja na temat działań w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, imprez kulturalnych i sportowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
13) informacja Zarządu Drogowego o stanie przygotowań do akcji zimowej 2008/2009,
14) raport o realizacji programu ochrony środowiska dla Powiat Dąbrowskiego za okres 2004-2008,
15) informacja o wykonaniu planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za okres I-go półrocza 2008 roku,
16) wolne wnioski,
17) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008r. /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 – sala narad. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7) uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009:a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie,d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,e) dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-20139) podjecie uchwały w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Tarnowskiej,10) informacja z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007r.,11) informacja dotycząca podjętych działań zagospodarowania zabytków Powiatu Dąbrowskiego,12) informacja na temat działań w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, imprez kulturalnych i sportowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,13) informacja Zarządu Drogowego o stanie przygotowań do akcji zimowej 2008/2009,14) raport o realizacji programu ochrony środowiska dla Powiat Dąbrowskiego za okres 2004-2008,15) informacja o wykonaniu planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za okres I-go półrocza 2008 roku,16) wolne wnioski,17) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG